Roller og ansvar

26. januar 2023

Fotball og jus: Nye praktiske eksempler fra NFFs ankeutvalg

Advokat Torbjørn Evjenth følger i denne artikkelen opp med flere nye konkrete og aktuelle saker fra NFFs ankeutvalg, som kan…
Les mer
17. januar 2023

10 gode råd for fotballtrenere i vansker

De fleste fotballtrenere havner før eller senere i en problematisk situasjon i sin jobb. Her er ti gode råd som…
Les mer
8. desember 2022

Fotball og jus: Flere praktiske eksempler fra NFFs ankeutvalg

Advokat Torbjørn Evjenth følger i denne artikkelen opp med nye konkrete og aktuelle saker fra NFFs ankeutvalg, som kan være…
Les mer
2. desember 2022

Graviditet og fødsel – hva er dine rettigheter som fotballtrener?

Fra tid til annen får jeg henvendelser fra fotballtrenere som lurer på hvilke rettigheter man har som far eller mor…
Les mer
24. oktober 2022

Fotball og jus: Noen praktiske eksempler fra NFFs ankeutvalg

Advokat Torbjørn Evjenth tar i denne artikkelen for seg fire konkrete og aktuelle saker fra NFFs ankeutvalg, som kan være…
Les mer
8. august 2022

Klubbene har ansvar for å innhente politiattest – men trenerne bør være bevisst på regelen

Norske fotballklubber har ansvar for å innhente politiattest for alle trenere over 15 år som skal utføre oppgaver som innebærer…
Les mer
15. mars 2022

Har midlertidig ansatte fotballtrenere rett til fast ansettelse?

Fotballtrenerforeningen mottar jevnlig spørsmål fra fotballtrenere om de kan ha rett til fast ansettelse etter å ha vært midlertidig ansatt…
Les mer
1. februar 2022

Basiskurs i idrettsjuss

Norsk Fotballtrenerforening arbeider for å styrke kunnskapsnivået hos fotballtrenere og fotballklubber på idrettsjuss. Nå har tidligere juridisk rådgiver for NFT,…
Les mer
3. desember 2020

Hva er dualmodellen i norsk toppfotball?

Den siste ukes hendelser rundt Viking og sparkingen av Bjarne Berntsen som trener, har bidratt til økt interesse for toppfotballens…
Les mer
22. oktober 2019

Hvor går grensene for hva en fotballtrener kan bestemme/beslutte?

En problemstilling som ofte dukker opp i praksis er hvor grensene går for hva en fotballtrener eventuelt kan bestemme og…
Les mer