Barne- og ungdomsfotball

27. februar 2024

Reviderte retningslinjer i barne- og ungdomsfotballen

Norges Fotballforbund har revidert sine retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen, og med det gjennomgått og forbedret sine dedikerte landingssider for…
Les mer
7. februar 2024

Jakten på den gode (nok) økta i barnefotballen

Hva er en god treningsøkt for en 6-åring? Hva må jeg kunne om taktikk og fysisk trening? Hva er de…
Les mer
1. februar 2024

Smålagsspillets nødvendighet og mulighet i fotball

I håndballen snakker man om et viktig øyeblikk, nemlig 1 mot 1 i kampsituasjon. Det er ballinnehaver mot en annen,…
Les mer
30. januar 2024

Hva, hvordan og hvorfor implisitt læring?

– Læring skjer gjennom aktivitet hele tiden, bevisst og ubevisst, gjennom det vi reflekterer over, det vi får av innputt…
Les mer
16. januar 2024

Planleggingens hvordan – et forsømt kapittel

– Vi trenere er flinke til å planlegge hva vi skal trene på. Men er vi like dyktige til å planlegge:…
Les mer
28. november 2023

Rekruttering av kvinnelige trenere – en ny tilnærming

Geir Hansen, sportslig leder og trenerutvikler i NFF Sunnmøre, har solid erfaring som trener i både topp- og breddefotballen, og…
Les mer
17. november 2023

Sammen om satsing på løkkefotball

Fire av NFFs fotballkretser går sammen om en felles satsing på løkkefotball. Målet er å bremse frafallet i fotballen, spesielt…
Les mer
6. november 2023

Håvard skulle hatt appen for mange år siden. Da kunne foten hans muligens ha sparket ball for AC Milan

Med egenutviklet app håper Håvard Karlsen (46) andre slipper tilsvarende skader som satte en stopper for hans egne fotballdrømmer.
Les mer
3. oktober 2023

Fotballen må ta skadeforebyggende trening på alvor

Flere enn 10 000 barn og ungdom pådrar seg årlig så alvorlige idrettsskader at de må på sykehus. Noen minutters skadeforebyggende…
Les mer
21. september 2023

Smålagsspillets nødvendighet og mulighet i fotball

I håndballen snakker man om et viktig øyeblikk, nemlig 1 mot 1 i kampsituasjon. Det er ballinnehaver mot en annen,…
Les mer