Priser 2024

Priser for deltakelse på Cupfinaleseminaret

PriskategorierBestilling før 15. okt.

MEGA-RABATT
Bestilling før 15. nov.

MEDIUM-RABATT
Bestilling etter 15. nov.

NULL-RABATT
• Etterutdanning UEFA PRO-, A- og Keepertrener-lisenser (3 dager – 7.-9. desember) – medlem av NFT

3 350,- 4 000,-4 650,-
• Etterutdanning UEFA PRO-, A- og Keepertrener-lisenser (3 dager – 7.-9. desember) – ikke-medlem av NFT

4 100,-4 750,-5 400,-
• Ordinært Cupfinaleseminar (2 dager – 8. og 9. desember) – medlem av NFT

2 250,-2 900,-3 550,-
• Ordinært Cupfinaleseminar (2 dager – 8. og 9. desember) – ikke-medlem av NFT

3 000,-3 650,-4 300,-

MEDLEMSRABATT:

  • Medlemmer i Norsk Fotballtrenerforening får kr 750,- i rabatt på påmeldingsavgiften til Cupfinaleseminaret. Rabatten gjelder både INDIVIDUELLE medlemmer og KLUBB-medlemmer
  • Ved innmelding i NFT samtidig med påmeldingen til Cupfinaleseminaret, regnes man som medlem og vil få rabattert pris. Medlemskontingenten betales først fra og med 2023.

AVBESTILLING:

  • Før 31. oktober – Full refusjon av deltakeravgift
  • Fra 1. november– 30. november – 80% Refusjon av deltaker avgift
  • Fra 1. desember – 7. desember (seminarstart) – Ingen refusjon av deltakeravgift

All avbestilling gjøres skriftlig på e-post til geir.aage.olsen@fotballtreneren.no  – Cupfinaleseminaret vil sende kvittering i henhold til avbestillingsreglene, og gjøre en eventuell avregning på dette.

NAVNEENDRING:

  • Navneendring på allerede påmeldt deltaker til en annen belastes med et administrasjonsgebyr på kr 50,- etter 1. november
  • Frem til 31. oktober kan navneendring gjøres fritt

Navneendring skal gjøres skriftlig på e-post til geir.aage.olsen@fotballtreneren.no

SYKDOM:

  • For avbestilling på grunn av sykdom og liknende så henvises det til egne forsikringsordninger for å få dekket dette. Bekreftelse på innbetalt beløp for deltakelse fås fra Cupfinaleseminaret ved behov.

Medlemmer i Norsk Fotballtrenerforening, får kr 750,- i rabatt på deltakeravgiften. Hvis deltakerne velger å melde seg inn i NFT sammen med påmeldingen, vil han/hun regnes som medlem og oppnå rabatt. Han/hun vil først i 2023 måtte betale medlemskontingent i NFT. 
Send e-post til geir.aage.olsen@fotballtreneren.no for medlemskap i NFT, eller fyll ut innmeldingsskjemaet ved å klikke på boksen under.