Feriepenger

Feriepenger – hva har jeg krav på som fotballtrener?
Alle arbeidstakere har rett til feriepenger, også fotballtrenere. Denne artikkelen gir en grov oversikt over hvilke rettigheter du som arbeidstaker har til feriepenger etter ferielovens regler.

FERIEPENGER: Alle arbeidstakere har rett til feriepenger, også fotballtrenere. Denne artikkelen gir nyttig informasjon om dette. Foto: NTB

Ferieloven gjelder for alle arbeidstakere enten de er fast eller midlertidig ansatt, og kan som hovedregel ikke fravikes til skade for arbeidstaker (unntak kan f.eks. følge av tariffavtale). Det betyr at en arbeidstaker (fotballtrener) har krav på feriepenger selv om det ikke er regulert i arbeidskontrakten (og selv om det skulle stå uttrykkelig at han ikke har krav på det).

Loven omfatter de aller fleste arbeidsforhold, både i privat og offentlig sektor, og gir arbeidstakerne minsterettigheter.

Det betyr at det kan inngås avtaler som gir arbeidstakerne bedre rettigheter enn det som følger av loven. Avtaler som gir dårligere rettigheter vil i utgangspunktet ikke være gyldige.

Feriepengene skal utgjøre 10,2% av det totale arbeidsvederlaget som er utbetalt i opptjeningsåret. Godtgjørelse for kjøring og diett er ikke inkludert i feriepengegrunnlaget.

• Les mer om: Ferie: Dette er dine ferierettigheter
• Les mer om: Ferieloven

Hva beregnes feriepenger av?

Feriepenger beregnes på grunnlag av arbeidsvederlaget som ble opptjent det foregående året før ferien tas ut. Det betyr at grunnlaget for størrelsen på feriepengene avhenger av inntjeningen fra året før.

I ferieloven betegnes fjorårets kalenderår som «opptjeningsåret». Bruttoinntekten fra opptjeningsåret omtales som «feriepengegrunnlaget».

Med «arbeidsvederlag» regnes alt vederlag som er utbetalt for utført arbeid, herunder:

Disse utbetalingene samlet utgjør feriepengegrunnlaget. Feriepengene skal være minst 10,2 % av dette.

Les mer om feriepenger her

  • Utbetaling av feriepenger
  • Kan det kreves feriepenger av bonus?
  • Hva skjer med feriepengene ved oppsigelse?
  • Feriepenger etter jobbskifte
  • Er feriepenger skattefrie?
  • Feriepenger under sykdom
  • Feriepenger under foreldrepermisjon
  • Feriepenger under militær eller sivil plikttjeneste

Les og artikkelen «En treners viktigste venn og støttespiller!»

Tekst og lenker er hentet fra Codex Advokat Oslo AS.