Dugnadstrener

Norsk Fotballtrenerforening har i samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA utarbeidet en rekke standard fotballtrenerkontrakter. Disse kontrakter anbefales for medlemmer og andre fotballtrenere i norsk fotball.

Standardavtale dugnadstrener

Standardavtalen dugnadstrener benyttes ved avtaleinngåelse med frivillige dugnadstrenere som er tillitsvalgt eller oppnevnt av klubbens styre. Merk at dugnadsarbeid som hovedregel må være begrenset, frivillig og ulønnet for at det ikke skal bli ansett som et arbeidsforhold. Det er det reelle tilknytningsforholdet som er avgjørende for om det etableres et arbeidsforhold.

Dette er kun en anbefalt avtale, og det er valgfritt om partene vil benytte den. Det gjøres likevel oppmerksom på at enkelte av reguleringene gir uttrykk for viktige skiller mellom frivillig dugnadsarbeid og arbeidsforhold som omfattes av arbeidsmiljøloven. Det er også inntatt merknader/forklaringer til de enkelte bestemmelsene i avtaleforslagene. 

Vi anbefaler også trenere å lese artikkelen: Trenerkontrakten – en treners beste venn og støttespiller!