Styret og administrasjon

Styre og administrasjon i Norsk Fotballtrenerforening.

Styret


Leder
Dag Opjordsmoen
Mobil: 970 77 069
dag.opjordsmoen@fotballtreneren.no


Nestleder
Stian Theting
Mobil: 976 68 725
stian@glimt.no


Tiltaksleder
Vilde Rislaa
Mobil: 478 25 841
vilde.rislaa@gmail.com

Styremedlem
Bjørn Frode Strand
Mobil: 928 17 890
bjorn.frode@ohil.no


Styremedlem
Lars Bohinen
Mobil: 900 85 900
bohin1lars@gmail.com


1. varamedlem
Arild Stavrum
Mobil: 454 58 571
arildstavrum@hotmail.com


2. varamedlem
Siri Merete Nordeide Grønli
Mobil: 922 53 199
sirimng@hotmail.com

Administrasjon

NFT org.nr.: 971 267 895Daglig leder:
Geir Åge Olsen
Mobil: 482 50 757
geir.aage.olsen@fotballtreneren.no

PR-konsulent / Annonser /
Samarbeidsavtaler:
Fotballkonsulent
R. Geson Gunnarsson
Mobil: 911 15 705
geson@fotballtreneren.no

hat-trick.no

Fotballtreneren/
Fotballtreneren.no
Redaktør
Ivar Thoresen
Mobil: 907 40 551
ivar.thoresen@fotballtreneren.no

Juridisk konsulent
Advokatfirmaet Hjort DA
Besøksadresse:
Univerrsitetsgata 7, 0164 Oslo
Postadresse:
Postboks 471 Sentrum,
0105 Oslo
Tlf.: 22 47 18 00


Kontaktpersoner
Advokatfirmaet Hjort DA:
Advokat/partner
Claude A. Lenth
Tlf. kontor: 22 47 18 00
Mobil: 916 88 978
cal@hjort.no
hjort.no


Samarbeidspartner / Utstyrsleverandør:
Team Sport Executive
Mobil: 969 52 874
Nike Team