-- annonse --
-- annonse --

Nyheter

Onsdag 22. mars inviterer vi alle medlemmer til årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening.

Fagartikler

Denne artikkelen bygger videre på artikkelen «Hva er en god fotballtrener og hvordan blir du det?» Denne artikkelen tar for seg trenerens ståsted i utviklingstrappa, samt viktigheten av at treneren er klar over hvor han eller hun befinner seg. Klubbens eller trenerens røde tråd er ledetråden i trenerarbeidet.

Fagartikler

La meg først presisere at artikkelen er rettet mot trenere som jobber med ungdom som ønsker å bli best mulig. Generelt tror jeg at norske ungdommer trener både for mye og for lite. Denne selvmotsigelsen blir forståelig etter hvert. Jeg vil i artikkelen komme inn på både treningsmengde og treningsinnhold.

Nyheter

La Manga Seminaret bli kalt "verdens lengste fagseminar". Men kanskje bør det også få status som ett av "de beste" i trenermiljøet? Kombinasjonen fag, alderbestemte landskamper og tid nok til uformelle møteplasser blant fotballtrenere, er unik.

Fagartikler

Norges Fotballforbund lyser nå ut både UEFA A-lisens, UEFA B-lisens og NFF keepertrener A-lisens kurs med oppstart i 2017.