NFTs Trenerfond

Norsk Fotballtrenerforening ønsker å stimulere til utviklingen av enda flere fremragende fotballtrenere og trenermiljøer over hele landet.

Derfor oppretter vi nå NFTs TRENERFOND.
  Gjennom trenerfondet ønsker vi å støtte medlemmer som søker kunnskap, inspirasjon og faglig påfyll i større miljøer, nasjonalt eller internasjonalt.