Juridisk bistand

Siden 2004 har Advokatfirmaet Hjort DA vært Norsk Fotballtrenerforenings faste advokatforbindelse.

NFT er svært fornøyd med den bistanden foreningen og foreningens medlemmer har fått fra Hjort gjennom årene. Tidlig ble partner Claude A. Lenth involvert i foreningens saker, og han har vært en avgjørende størrelse i arbeidet med å gi NFT synlighet, kraft og hjelp når medlemmer har hatt behov for det.

For NFT er det viktig å ha en profesjonell medspiller med både juridisk kompetanse og kapasitet til å håndtere sakene innenfor det idretts juridiske området. Fotballen profesjonaliseres på en rekke områder og behovet for arbeidsrettslig kompetanse og bistand øker i takt med at flere trenere får fotballen som en levevei.

Våre medlemmer, andre trenere og klubber kan innhente bistand fra Hjort bistår gjennom rådgivning og konflikthåndtering i forbindelse med blant annet arbeidsforhold, kontraktsrett, selskaps- og foreningsspørsmål, skatt og avgift, immaterialrett, strafferett samt medierettslige problemstillinger.

NFT anbefaler Hjort basert på våre svært gode erfaringer med dem over mange år. De har til enhver tid et eget advokatteam som stiller opp. Selvfølgelig ikke gratis (selv om medlemmer etter avtale kan få inntil en halv time gratis juridisk rådgivning inkludert i den årlige Kontingenten), men til rabatterte priser.

Advokatfirmaet Hjort DA
Besøksadresse: Univerrsitetsgata 7, 0164 Oslo 
Postadresse: 
Postboks 471 Sentrum
0105 Oslo 
Tlf.: 22 47 18 00
Kontakpersoner: 
Advokat/partner Claude A. Lenth
Tlf. kontor: 22 47 18 00 • mobil: 916 88 978, 
E-post: cal@hjort.no
hjort.no