Standardavtale breddefotball

Norsk Fotballtrenerforening har i samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA utarbeidet en rekke standard fotballtrenerkontrakter. Disse kontraktene anbefales brukt for medlemmer og andre fotballtrenere i norsk fotball.

Midlertidig med med oppsigelsesadgang og lønn

Standardavtalen breddefotball – midlertidig med oppsigelsesadgang og lønn er en standardavtale som passer for trenere i lavere divisjoner. Avtalen er noe mindre omfattende enn standardavtalene for trenere i høyere divisjoner, og inneholder omtale av enkelte skattemessige forhold knyttet til lønn og kostnadsdekning som Trenerforeningen ser at trenere i lavere divisjoner ofte har spørsmål om. 

Dette er kun en anbefalt avtale og det er valgfritt om partene vil benytte den. Det gjøres likevel oppmerksom på at enkelte av reguleringene gir uttrykk for lovpålagte minimumskrav. Det er også inntatt merknader/forklaringer til de enkelte bestemmelsene i avtaleforslagene. 

Vi anbefaler også trenere å lese artikkelen: Trenerkontrakten – en treners beste venn og støttespiller!