Hovedtrener – fast ansettelse

Norsk Fotballtrenerforening har i samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA utarbeidet en rekke standard fotballtrenerkontrakter. Disse kontrakter anbefales for medlemmer og andre fotballtrenere i norsk fotball.

Standardavtale hovedtrener – fast med oppsigelsesadgang

Standardavtalen hovedtrener – fast med oppsigelsesadgang er en nyskapning, og tilsvarer den avtaleordningen som normalt gjelder i norsk arbeidsliv. Trenerforeningen mener at en slik modell i større grad enn dagens midlertidige arbeidskontrakter vil skape bedre forutberegnelighet og grunnlag for et mer langsiktig samarbeidsforhold mellom trener og klubb. Trenerforeningen mener dette også er i norsk fotball sin interesse. Avtalen er primært ment å skulle benyttes ved faste ansettelser av profesjonelle hovedtrenere i de øverste divisjonene. 

Dette er kun en anbefalt avtale og det er valgfritt om partene vil benytte den. Det gjøres likevel oppmerksom på at enkelte av reguleringene gir uttrykk for lovpålagte minimumskrav. Det er også inntatt merknader/forklaringer til de enkelte bestemmelsene i avtaleforslagene. 

Vi anbefaler også trenere å lese artikkelen: Trenerkontrakten – en treners beste venn og støttespiller!