Etiske retningslinjer

 • Trenere må respektere rettighetene, verdigheten og verdien til hver enkelt person og behandle alle rettferdig. 
 • Trenere må sette spillernes trivsel og sikkerhet foran alle andre interesser, inkludert prestasjonsutvikling. 
 • Trenere må rette seg etter de retningslinjer og reglene som er satt av Norges Fotballforbund. 
 • Trenere må utvikle passende arbeidsforhold til sine spillere, med gjensidig tillit og respekt som fundament.
 • Trenere må oppmuntre og veilede spillere til å akseptere at de selv står ansvarlig for sin oppførsel og sine prestasjoner.
 • Trenere har ansvar for at aktivitetene de leder er tilpasset alder, modningsnivå, erfaring og ferdigheter hos sine spillere.
 • Trenere bør, så tidlig som mulig, gjøre det veldig klart for spillere (og i mange tilfeller foreldre), nøyaktig hva som forventes av dem og også hva de skal kunne forvente fra treneren(e).
 • Trenere må samarbeide med andre fagpersoner (andre trenere, dommere, lærere, leger, fysioterapeuter osv.) i spillernes beste interesser. 
 • Trenere må alltid representere de positive aspektene ved sporten (Fair Play) og aldri bryte Norges Fotballforbunds regelverk, vise oppførsel som bryter med regelverkets idé eller bryte regler og reguleringer for ulovlig bruk av narkotika, doping eller andre substanser. 
 • Trenere må konsekvent sette en høy standard og være gode rollemodeller i sin oppførsel og måten de fremstår på. 
 • Trenere skal ikke bruke eller akseptere upassende språkbruk

I tillegg til disse etiske retningslinjene må medlemmer av Norsk Fotballtrenerforening forholde seg til NFTs vedtekter. Brudd på disse vil bli behandlet etter NFTs sanksjonsprotokoll.