Annonsering

NFTs medlemsblad Fotballtreneren er Norges eneste rene fotballfaglige magasin – for fotballtrenere, av fotballtrenere og med fotballtrenere.

Fotballtreneren er en attraktiv annonsekanal for alle som ønsker å oppnå kontakt med fotballmarkedet, og viktige beslutningstakere i klubber over hele landet og på alle nivåer i norsk fotball. Våre over 3 000 medlemmer speiler mangfoldet i norsk fotball på en svært god måte.

Fotballtreneren utgis av Norsk Fotballtrenerforening, i samarbeid med Norges Fotballforbund, og sendes adressert til NFT-medlemmer og abonnenter i Norge og utlandet – totalt drøyt 3 000. En digital versjon av hver utgave distribueres til alle landets nesten 1 800 fotballklubber og til digitale abonnenter.

Utgivelsesplan 2022

• Nr. 1 ca. 16. mars (materiellfrist 14. februar)
• Nr. 2 ca. 21. juni (materiellfrist 23. mai)
• Nr. 3 ca. 20. september (materiellfrist 22. august)
• Nr. 4 ca. 14. desember (materiellfrist 7. november)

Oppgitte utgivelsesdatoer er veiledende.

For mer informasjon om annonsering, kontakt NFTs PR-ansvarlige:

R. Geson Gunnarsson
Tlf.: 911 15 705
E-post: geson@fotballtreneren.no