Foto: Ivar Thoresen

Bli medlem

Norsk Fotballtrenerforening er den kollektive stemmen for fotballtrenere i Norge. Foreningen har over 3 000 medlemmer. Våre medlemmer representerer alle nivåer i norsk fotball. Vi ønsker å bli enda flere, slik at vi sammen kan skape bedre forutsetninger for trenerrollen. Bli en del av fellesskapet du også.

Norsk Fotballtrenerforening er en interesseorganisasjon for fotballtrenere på alle nivåer i norsk fotball. Flertallet av våre medlemmer har roller i landets breddefotball (barn, unge og voksne), men også et flertall av trenerne i Eliteserien og Toppserien er med på laget. NFT er blant Europas største interesseforeninger for fotballtrenere og har siden etableringen i 1986 arbeidet for å støtte og inspirere fotballtrenere.

NFT samarbeider med Norges Fotballforbund og andre partnere om å fremme utviklingen av norsk fotball.

NFT tilbyr to ulike typer medlemskap:

 • INDIVIDUELT medlemskap (ordinært medlemskap for både dugnads- og profesjonelle trenere)
 • KLUBB-medlemskap (for klubber som kollektivt melder inn minst ti av klubbens trenere i NFT)

INDIVIDUELT medlemskap

Medlemskontingenten for INDIVIDUELT medlemskap i NFT er kr 1 000,- pr. år.
Medlemskapet gjelder for et kalenderår av gangen og fornyes automatisk, med mindre medlemskapet skriftlig sies opp.

Her er noen av fordelene ved individuelt medlemskap i Norsk Fotballtrenerforening:

 • Medlemsbladet FOTBALLTRENEREN rett i postkassa fire ganger i året (100 siders magasin med relevant og interessant trenerfaglig innhold)
 • Kr 750,- i medlemsrabatt på deltakeravgiften på CUPFINALESEMINARET vår og høst
 • Medlemsrabatt ved deltakelse på andre NFT-tiltak
 • GRATIS innlegging av CV på trenerjobber – NFTs side for trenerformidling – på fotballtreneren.no (Pris for ikke-medlemmer: kr 500,-)
 • Mulighet for deltakelse på NFTs årlige Trenertur til engelsk fotball
 • Jevnlige nyhetsbrev fra NFT på e-post
 • Tilgang til standard trenerkontrakter
 • Mulighet for juridisk bistand, støtte og rådgivning i tvister og konfliktsaker
 • Mulighet til å søke om støtte fra NFTs Trenerfond for medlemmer som søker kunnskap, inspirasjon og faglig påfyll i større miljøer, nasjonalt eller internasjonalt
 • Gode rabatter på arrangement, tjenester og produkter for fotballtrenere, levert av NFT eller våre samarbeidspartnere

KLUBB-medlemskap

Medlemskontingenten for KLUBB-medlemskap i NFT er kr 5 200,- pr. år for ti av klubbens trenere.
Klubb-medlemskapet administreres av klubben, som melder inn sine trenere kollektivt i NFT, og dermed oppnår klubb-rabatt på medlemskontingenten. Rabatten er på nesten 50% sammenlignet med individuelt medlemskap for tilsvarende antall trenere. 
Det er selvsagt anledning til å melde inn flere enn ti trenere. Når det er aktuelt avtales pris i hvert enkelt tilfelle.
Medlemskapet gjelder for et kalenderår av gangen og fornyes automatisk, med mindre medlemskapet skriftlig sies opp.

Her er noen av fordelene ved KLUBB-medlemskap i Norsk Fotballtrenerforening:

 • Medlemsbladet FOTBALLTRENEREN rett i postkassa til alle klubb-medlemmer fire ganger i året (100 siders magasin med relevant og interessant trenerfaglig innhold)
 • Kr 750,- i medlemsrabatt pr. klubb-medlem på deltakeravgiften på CUPFINALESEMINARET vår og høst
 • Medlemsrabatt ved deltakelse på andre NFT-tiltak
 • GRATIS innlegging av ledige treneroppdrag på trenerjobber – NFTs side for trenerformidling – på fotballtreneren.no (Pris for klubber som ikke er medlemmer: kr 500,- pr. gang)
 • Mulighet for deltakelse for klubb-medlemmer på NFTs årlige Trenertur til engelsk fotball
 • Jevnlige nyhetsbrev fra NFT på e-post til alle klubb-medlemmer
 • Tilgang til standard trenerkontrakter
 • Mulighet for juridisk bistand, støtte og rådgivning i tvister konfliktsaker
 • Mulighet til å søke om støtte fra NFTs Trenerfond for klubb-medlemmer som søker kunnskap, inspirasjon og faglig påfyll i større miljøer, nasjonalt eller internasjonalt
 • Gode rabatter på arrangement, tjenester og produkter for fotballtrenere, levert av NFT eller våre samarbeidspartnere