Oppsigelse/avskjed

26. april 2023

Nå må vi passe oss!

Vi ser en trend i internasjonal fotball hvor tålmodigheten med treneren blir mindre, i takt med at arbeidsgivere er under…
Les mer
17. januar 2023

10 gode råd for fotballtrenere i vansker

De fleste fotballtrenere havner før eller senere i en problematisk situasjon i sin jobb. Her er ti gode råd som…
Les mer
21. desember 2022

– Trenerforeningen har vært til uvurderlig hjelp

20. september ble det klart at Kolbotn-trener Aleksander Olsen, assistenttrener Stian Tjærnås Dahl og keepertrener Marius Overmo ikke skulle fortsette…
Les mer
1. februar 2022

Hva skjer hvis treneren mister garderoben?

«Når treneren blir oppsagt gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser og partenes arbeidsavtale. Det stilles både krav til klubbens saksbehandling i forkant av…
Les mer
2. september 2021

Nye FIFA-regler kan være til fordel for fotballtrenere i en oppsigelsessituasjon

FIFA har med virkning fra 1. januar i år innført nye regler av betydning for fotballtreneres ansettelsesforhold. De nye reglene…
Les mer
21. januar 2021

– Viktig at NFF forfølger Berntsen-saken mot Viking FK

– Jeg er svært tilfreds med at NFFs doms- og sanksjonsutvalg skal vurdere om Viking FK har begått formelle regelbrudd…
Les mer
31. mars 2020

Permitteringer gir oppsigelsesadgang – også i idretten

Hele samfunnet befinner seg i unntakstilstand og aldri før er idretten blitt så sterkt berørt som det vi nå opplever.…
Les mer
2. september 2016

Noen tilbakeblikk ved NFTs 30-årsjubileum

Da Teddy Moen utfordret meg til å skrive noen ord med «juridisk» fortegn til Fotballtrenerens jubileumsnummer, var det mange tanker…
Les mer
1. oktober 2015

Demokrati i fotballklubber – et tveegget sverd

I lys av de mange treneravskjedigelsene denne sesongen og mekanismene rundt disse, vil jeg dele noen betraktninger rundt det som…
Les mer
15. juni 2011

Klubbens plikter før oppsigelser på grunn av økonomi

Klubben plikter å vurdere andre relevante handlingsalternativer før den beslutter oppsigelser grunnet dårlig økonomi
Les mer