Oppsigelse/avskjed

1. februar 2022

Hva skjer hvis treneren mister garderoben?

«Når treneren blir oppsagt gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser og partenes arbeidsavtale. Det stilles både krav til klubbens saksbehandling i forkant av…
Les mer
2. september 2021

Nye FIFA-regler kan være til fordel for fotballtrenere i en oppsigelsessituasjon

FIFA har med virkning fra 1. januar i år innført nye regler av betydning for fotballtreneres ansettelsesforhold. De nye reglene…
Les mer
21. januar 2021

– Viktig at NFF forfølger Berntsen-saken mot Viking FK

– Jeg er svært tilfreds med at NFFs doms- og sanksjonsutvalg skal vurdere om Viking FK har begått formelle regelbrudd…
Les mer
31. mars 2020

Permitteringer gir oppsigelsesadgang – også i idretten

Hele samfunnet befinner seg i unntakstilstand og aldri før er idretten blitt så sterkt berørt som det vi nå opplever.…
Les mer
2. september 2016

Noen tilbakeblikk ved NFTs 30-årsjubileum

Da Teddy Moen utfordret meg til å skrive noen ord med «juridisk» fortegn til Fotballtrenerens jubileumsnummer, var det mange tanker…
Les mer
15. juni 2011

Klubbens plikter før oppsigelser på grunn av økonomi

Klubben plikter å vurdere andre relevante handlingsalternativer før den beslutter oppsigelser grunnet dårlig økonomi
Les mer