Permitteringer gir oppsigelsesadgang – også i idretten

Hele samfunnet befinner seg i unntakstilstand og aldri før er idretten blitt så sterkt berørt som det vi nå opplever. Det gjennomføres permitteringer under en lav sko og «alle» er fullt ut innforstått med at det må en felles dugnad til for å komme gjennom det vi nå står i.

PERMITTERING: – Er det adgang til permittering, er det adgang til å si opp arbeidsforholdet, skriver NISOs advokat Eirik Monsen i denne artikkelen. Foto: advokatmonsen.no

Av Eirik Monsen, Advokatfirmaet Monsen AS og advokat for NISO

  • Det skriver NISOs advokat Eirik Monsen i følgende artikkel publisert på advokatmonsen.no:

Spillerorganisasjonen NISO har gått aktivt ut og sagt seg enig i at det foreligger saklig grunn til permittering med bakgrunn i Helsedirektoratets vedtak om forbud mot alle idrettsarrangement og organisert idrettsaktivitet. Dette da forbudet medfører at klubbene er forhindret fra å sysselsette sine ansatte spillere på en for bedriften forsvarlig måte.

Dette er første gang NISO anerkjenner permitteringsadgangen blant idrettsutøvere, men så er det også en ekstrem situasjon vi befinner oss i, hvor et virus har satt samfunnet ut av spill.

Ved permitteringsadgangen følger også arbeidstakers oppsigelsesadgang, noe som innebærer at klubber løper en ikke ubetydelig risiko ved å benytte seg av permitteringsinstituttet. Dette uavhengig den gentlemans agreement som etter sigende skal være mellom toppklubbene og som da naturligvis ikke omfatter klubber i det store utland.

Det registreres at enkelte hevder at spillere som er permittert ikke kan si opp sine avtaler. En slik forståelse mener jeg faller på sin egen urimelighet. Er det adgang til å permittere, er det adgang til å si opp arbeidsforholdet.

Arbeidsmiljøloven § 15-3 (9) uttrykker at;
Arbeidstaker som er permittert uten lønn i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, kan gå til oppsigelse med en oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver. Dette gjelder uansett hvilken oppsigelsesfrist som følger av loven eller avtale.

Fotball-, håndball-, og ishockeyspillere har det samme vern og de samme rettigheter etter arbeidsmiljøloven som andre arbeidstakere og kan ikke stilles i en dårligere posisjon enn det som følger av loven. At de respektive standardkontrakter ikke gir spiller adgang til å terminere sine avtaler med mindre det foreligger mislighold på arbeidstakers hånd, endrer ikke på dette.

Hvor en skulle legge til grunn at en spiller som er permittert ikke kan si opp sin midlertidige avtale vil det i realiteten innebære at spilleren fratas retten til å ta inntektsgivende arbeid. Spiller vil da stå uten inntekt fra sin egen klubb, være forhindret fra å ta inntektsgivende arbeid hos annen arbeidsgiver og i tillegg være forhindret retten til dagpenger. Sistnevnte da en forutsetning for rett på dagpenger er at man er reell arbeidssøker. En slik forståelse kan man naturligvis ikke legge til grunn og urimeligheten forsterkes når man ikke vet hvor lenge man risikerer å være permittert.

Er det adgang til permittering, er det adgang til å si opp arbeidsforholdet.