Hva skjer hvis treneren mister garderoben?

«Når treneren blir oppsagt gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser og partenes arbeidsavtale. Det stilles både krav til klubbens saksbehandling i forkant av en beslutning om å si opp treneren og at oppsigelsen må være saklig begrunnet.»

Av Claude A. Lenth. Partner Advokatfirmaet Hjort

Dagens Næringsliv publiserte 4. juni 2016 artikkelen «Kampen på kammerset» hvor temaet er den betydelig utskiftingen av trenere i Tippeligaen de senere år. At trenerne måtte gå fordi de hadde mistet tilliten i spillergruppen synes å være en gjenganger hos de personer som har latt seg intervjue av Dagens Næringsliv. Flere gir også uttrykk for at spillergruppene i norske klubber har fått for stor makt og peker på svakhetene ved å overlate denne typen avgjørelser til spillergruppen. Det hører også med at disse situasjonene gjerne oppstår når resultatene uteblir og kritikken mot klubbens ledelse, trenere og spillere hagler fra supportere og i media.

Når treneren blir oppsagt gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser og partenes arbeidsavtale. Det stilles både krav til klubbens saksbehandling i forkant av en beslutning om å si opp treneren og at oppsigelsen må være saklig begrunnet. Det kan ikke gjentas ofte nok at klubbene ikke har blanco fullmakt til å si opp treneren selv om det skulle påstås at treneren ikke lenger har tillit fra spillergruppen.  I noen tilfeller har partene også avtalt at den midlertidig arbeidsavtalen er uoppsigelig i avtaleperioden.

Hvorvidt eventuell mistillit til treneren fra spillergruppen gir grunnlag for saklig oppsigelse, må vurderes konkret fra sak til sak. Enhver mistillit fra spillergruppen gir ikke grunnlag for å sparke treneren. Her er klubben nødt til å undersøke nærmere hva som er grunnlaget for mistilliten blant spillerne og om mistilliten er berettiget. Det er klubben som i så fall må godtgjøre og føre bevis for at det foreligger et berettet mistillitsgrunnlag mot treneren og det er klubben som skal treffe beslutning om treneren skal sparkes eller ikke, ikke spillergruppen. Forsvarlig saksbehandling tilsier at treneren på sin side må bli presentert for innholdet i anklagene mot ham/henne og få muligheten til å kommentere mistillitsgrunnlaget før klubben bestemmer seg. Dessverre viser det seg svært ofte at klubben ikke informerer treneren før oppsigelsen er et faktum. Vår klare anbefaling til trenere på alle nivåer som kommer i slike situasjoner er å ta konflikter med enkeltspillere/gruppe av spillere opp med klubben og sportslig ledelse så tidlig som mulig. Klubben har som arbeidsgiver et særlig ansvar for å involvere seg i slike situasjoner og bidra til å forsøke løse dem før konfliktene tilspisser seg. Når det oppstår en konflikt med spillerne er det ofte gjerne en spiller eller en liten gruppe spillere som utgjør kjernen i konflikten. Ved å involvere klubbens ledelse i dialog med trener og spillere i den tidligere fase av konflikten er mulighetene større for å lykkes med å løse den. Trenere som får sparken etter å ha mistet garderoben må selv ivareta sine egne interesser og bør normalt engasjere juridisk bistand.