Vedlegg: Stillingsinstruks og bonusavtaler

Norsk Fotballtrenerforening har i samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA utarbeidet en rekke standard fotballtrenerkontrakter. Disse kontraktene anbefales brukt for medlemmer og andre fotballtrenere i norsk fotball.

Vedlegg

Standardkontraktene henviser til «Vedlegg 1 – Stillingsinstruks hovedtrener» og «Vedlegg 2 – Bonusavtale hovedtrener». Disse kan benyttes sammen med alle standardavtalene. 

Stillingsinstruksen pg bonusavtalen må tilpasses hvert enkelt tilfelle (slik som fremheves i merknadene). De kan også tilpasses for andre trenere og trenroller (assistenttrener etc.).
  Stillingsbeskrivelse er en skriftlig kunngjøring som beskriver ansvar og plikter, nødvendige kvalifikasjoner samt de sammenheng som gjelder for rapportering. Stillingsinstruksen skal være basert på objektiv informasjon.
  Arbeidsinstruksen identifiserer klart og uttrykker helt tydelig stillingens ansvarsområder.

 Bonus benyttes ofte for å motivere ansatte til innsats, for å bevare allerede eksisterende ansatte og for å tiltrekke seg nye attraktive medarbeidere.

Vi anbefaler også trenere å lese artikkelen: Trenerkontrakten – en treners beste venn og støttespiller!