Magasinet Fotballtreneren

NFTs medlemsblad Fotballtreneren er Norges eneste rene fotballfaglige magasin – for fotballtrenere, av fotballtrenere og med fotballtrenere.

Fotballtreneren utgis i fire årlige utgaver á 100 sider i magasinformat. Papirutgaven sendes i posten til alle medlemmer i Norsk Fotballtrenerforening.

Interesserte som ikke er medlemmer kan abonnere på Fotballtreneren i papirutgave eller digital versjon.

Fotballtreneren er også en attraktiv annonsekanal for alle som ønsker å oppnå kontakt med fotballmarkedet og viktige beslutningstakere i klubber over hele landet og på alle nivåer i norsk fotball. Våre over 3 000 medlemmer speiler mangfoldet i norsk fotball på en svært god måte.