Inspirasjon

Norsk Fotballtrenerforening skal:
• Bidra til utviklingen av norsk fotball gjennom bygging av fagmiljøer og deltakelse i relevante fora for utvikling og beslutninger