Hovedtrener – oppsigelig

Norsk Fotballtrenerforening har i samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA utarbeidet en rekke standard fotballtrenerkontrakter. Disse kontrakter anbefales for medlemmer og andre fotballtrenere i norsk fotball.

Standardavtalen hovedtrener – midlertidig med oppsigelsesadgang

Standardavtalen hovedtrener – midlertidig med oppsigelsesadgang benyttes primært ved midlertidige ansettelser av profesjonelle hovedtrenere i de øverste divisjonene der det er ønskelig med gjensidig mulighet til å si opp kontrakten i avtaleperioden. Klubben må ha saklig grunn for å si opp avtalen. Treneren trenger ingen begrunnelse, men må arbeide ut oppsigelsestiden hvis ikke annet blir avtalt etter at en eventuell oppsigelse har funnet sted. 

Dette er kun en anbefalt avtale og det er valgfritt om partene vil benytte den. Det gjøres likevel oppmerksom på at enkelte av reguleringene gir uttrykk for lovpålagte minimumskrav. Det er også inntatt merknader/forklaringer til de enkelte bestemmelsene i avtaleforslagene. 

Vi anbefaler også trenere å lese artikkelen: Trenerkontrakten – en treners beste venn og støttespiller!