Norsk Fotballtrenerforening og bærekraft

Som alle andre må Norsk Fotballtrenerforening ta bærekraft på alvor i årene framover. Om begrepet kan oppfattes som forslitt, er klima og miljø, sosial bærekraft og økonomisk bærekraft noe alle organisasjoner, bedrifter og vi som enkeltpersoner må ta innover oss, og forholde oss til. Ingen kan gjøre alt. Alle kan gjøre litt. Alle gjøre noe.

FNs 17 bærekraftsmål og 169 delmål er førende for den veien vi må gå for å sikre framtida på jorda for kommende generasjoner.

Med NFT-hatten på kan vi slå fast at også vår virksomhet kan knyttes opp mot mange av de 17 bærekraftsmålene. 
  Styret og administrasjonen i NFT har diskutert Trenerforeningens strategi knyttet opp mot bærekraft, og vår konklusjon er entydig: En organisasjon av vår størrelse må tilnærme oss problematikken på en realistisk måte. Det er begrenset hva vi har ressurser til å gjøre. Vi må prioritere, og velge det viktigste. Satse på de tre målene der vi mener vi kan gjøre størst forskjell og yte bidrag som monner.

Styret i NFT har derfor vedtatt at vi flagger en satsing på følgende tre bærekraftsmål i første omgang:

5. Likestilling mellom kjønnene

  • Vi ønsker å jobbe for flere kvinnelige trenere i både topp- og breddefotballen, og i barne- og ungdomsfotballen.
  • Vi vil bidra slik at flere kvinner tar trenerutdannelse på alle nivåer i trenerstigen.
  • Vi skal oppfordre og støtte kvinner som ønsker å gå trenerveien, og løfte fram de gode rollemodellene som eksempler til inspirasjon og etterfølgelse. 

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  • Vi skal sikre den enkelte treners rettsstilling i sitt arbeid og engasjement.
  • Vi skal arbeide for konkurransedyktige – og levedyktige – lønnsvilkår for fotballtrenere.
  • Vi skal sikre treneryrket og trenerrollens faglige posisjon og integritet i klubb, organisasjon og samfunn.

17. Samarbeid for å nå målene

  • Vi skal videreføre vår sterke tradisjon for samarbeid med fotballens andre organisasjoner knyttet til våre arrangement og tiltak, som Cupfinaleseminaret.
  • Vi skal gjennom samarbeid, samtaler og avtaler bidra til at respekten for treneryrket styrkes.
  • Vi skal tilby et faglig og kollegialt fellesskap for trenere på alle nivåer i norsk fotball og sammen løfte hverandre opp på nye nivåer.

Alle disse tre er bærekraftsmål som sammenfaller godt med NFTs strategiplan for de kommende årene.