Samfunnsansvar og bærekraft

Norsk Fotballtrenerforening jobber for og med fotballtrenere på alle nivåer i norsk fotball. Men vi tar også et samfunnsansvar – først og fremst synliggjort gjennom vårt fokus på bærekraft og samarbeidet NFT siden 2013 har hatt med MYSA og deres fotballprosjekt  i Mathare-slummen i Kenyas hovedstad Nairobi.