Om NFT

Norsk Fotballtrenerforening (NFT) ble stiftet 9. november 1986 og er en interesseorganisasjon for fotballtrenere på alle nivåer i norsk fotball. NFT arbeider for å sikre trenerens stilling og status i norsk fotball.

NFTs administrasjon består av daglig leder i 100% stilling og flere innleide medarbeider på ulike interessefelter. Administrative oppgaver rettet mot drift av og administrering av en rekke NFT-tiltak utføres i tillegg av tillitsvalgte.

Norsk Fotballtrenerforening (NFT)
Postboks 65
4661 Kristiansand S.

Daglig leder: Teddy Moen
Mobil: 918 85 123
E-post: teddy.moen@fotballtreneren.no

Organisasjonsnummer: 971 267 895