Hovedtrener – uoppsigelig

Norsk Fotballtrenerforening har i samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA utarbeidet en rekke standard fotballtrenerkontrakter. Disse kontrakter anbefales for medlemmer og andre fotballtrenere i norsk fotball.

Standardavtale hovedtrener – midlertidig og uoppsigelig

Standardavtalen hovedtrener – midlertidig og uoppsigelig benyttes primært ved midlertidige ansettelser av profesjonelle hovedtrenere i de øverste divisjonene der det er ønskelig med en uoppsigelig avtale med valgfri etterlønnsklausul for treneren. Dette er den avtalemodellen som ligger nærmest opp mot den gamle standard treneravtalen, men med den viktige forskjell at avtalen inneholder forslag til en forhåndsavtalt etterlønnsklausul som sikrer treneren økonomisk kompensasjon dersom klubben ønsker at treneren skal fratre før utløpet av avtalt kontraktstid, gitt at treneren aksepterer å fratre. En trener kan som hovedregel ikke på forhånd avtale en ubetinget rett for klubben til å si ham opp mot å utbetale en etterlønn. 

Dette er kun en anbefalt avtale og det er valgfritt om partene vil benytte den. Det gjøres likevel oppmerksom på at enkelte av reguleringene gir uttrykk for lovpålagte minimumskrav. Det er også inntatt merknader/forklaringer til de enkelte bestemmelsene i avtaleforslagene. 

Vi anbefaler også trenere å lese artikkelen: Trenerkontrakten – en treners beste venn og støttespiller!