Trenerkontrakter

Norsk Fotballtrenerforening har i samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA utarbeidet en rekke standard fotballtrenerkontrakter. Disse kontraktene anbefales brukt for medlemmer og andre fotballtrenere i norsk fotball.

Dette er kontraktstypene som er utarbeidet (ble revidert 17. oktober 2017):

Vedlegg trenerkontrakter

Stillingsinstruks:

Bonusavtaler:

Bruk disse!

Trenerforeningen anbefaler sine medlemmer å bruke disse kontraktene i forhandlingene med klubb fremfor å bruke den «gamle» standard trenerkontrakten som ikke i like stor grad ivaretar treneres interesser og er ubalansert i favør av klubbene.

NFT kom ved forhandling om revisjon av den gamle standardavtalen i (som var omforent mellom NFT, Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball) ikke til enighet med Norsk Toppfotball om nye, felles kontrakter. Konsekvensen var at NFT besluttet å utarbeide nye forslag til standard fotballtrenerkontrakter for fotballtrener-bransjen.