Trenerkontrakter

Norsk Fotballtrenerforening har i samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA utarbeidet forslag til nye standard fotballtrenerkontrakter, henholdsvis:

  • Standardavtale hovedtrener – midlertidig med oppsigelsesadgang
  • Standardavtale hovedtrener – midlertidig og uoppsigelig
  • Standardavtale hovedtrener – fast med oppsigelsesadgang
  • Standardavtale breddefotball – midlertid med oppsigelsesadgang og lønn
  • Standardavtale dugnadstrener – uten lønn

Dette er kontraktstypene som er utarbeidet (revidert mai 2022):

Vedlegg trenerkontrakter

Stillingsinstruks:

Bonusavtaler:

Bruk disse!

Trenerforeningen anbefaler sine medlemmer heretter å bruke disse kontraktene i forhandlingene med klubb fremfor å bruke den «gamle» standard trenerkontrakten som ikke i like stor grad ivaretar treneres interesser og er ubalansert i favør av klubbene. Trenerforeningen kom ved forhandling om revisjon av den gamle avtalen ikke til enighet med NFF om nye felles kontrakter. Derfor har Trenerforeningen besluttet å utarbeide nye forslag til standard fotballtrenerkontrakter for bransjen.

Merk at for trenere/klubber som fortsatt velger å benytte den gamle trenerkontrakten, anbefaler vi at dere sammenlikner den gamle trenerkontrakten med de nye avtaleforslagene som trenerforeningen nå lanserer.