– Viktig at NFF forfølger Berntsen-saken mot Viking FK

– Jeg er svært tilfreds med at NFFs doms- og sanksjonsutvalg skal vurdere om Viking FK har begått formelle regelbrudd i forbindelse med at klubben ikke ville la Bjarne Berntsen fullføre kontrakten som hovedtrener, sier NFTs daglige leder Teddy Moen.

ETTERSPILL: Vikings sparking av Bjarne Berntsen får et etterspill i NFFs doms- og sanksjonsutvalg. Foto: NTB

Norges Fotballforbund sa at de ønsket en vurdering på hvorvidt Viking i denne saken hadde brutt fotballens regelverk, og NFF bekrefter overfor NRK at påtalenemnda i NFF, etter vurdering, har besluttet å anmelde Viking til doms- og sanksjonsutvalget i NFF.
  – Påtalenemda mener at Viking FK har brutt fotballens regelverk. De vil nå få en mulighet til å komme med kommentarer, før saken skal opp i doms- og sanksjonsutvalget for å se om de er enige med påtalenemda, sier Espen Auberg, leder for NFFs juridiske seksjon, til NRK.

Dette er første gang en slik sak prøves for fotballens doms- og sanksjonsutvalg og Espen Auberg sier til VG at irettesettelse, bot og poengtrekk er blant flere mulige sanksjonsmuligheter i NFFs regelverk.

Svekket stillingsvern

Daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening er svært tilfreds med at NFF går til aksjon i denne saken, og prøver den fotballjuridisk. 
  – Det er ikke første gang investorer på utsiden av idrettsklubben bidrar til trenerne får «sparken». Men investorene er ikke trenerenes arbeidsgivere. Alle trenere og spillere i norsk fotball må være ansatt i klubben. Denne ukulturen har bidratt til å svekke stillingsvernet til trenere i norsk fotball. Det er derfor svært viktig at NFF tar saken i Viking saken til påtale, sier Moen.

Alvorlig regelbrudd

Ekspert på idrettsjuss og tidligere juridisk rådgiver for NFT, Gunnar-Martin Kjenner, mener det er på sin plass med en streng reaksjon overfor Viking fra NFFs side.
  – I min verden er det et alvorlig og graverende regelbrudd. Det rører ved det som er kjernen i idretten. Det er medlemmene som skal styre klubben, ikke utenforstående, sier Kjenner til NRK.

Vil gi tilsvar

Viking varsler overfor VG at de vil gi NFF et tilsvar rundt anmeldelsen.
  – Vi mottok brev fra NFF i går kveld og jeg har derfor ikke hatt anledning til annet enn å lese kjapt gjennom deres vurdering. Vi kommer til å gi dem et tilsvar innen fristen. Det er momenter i prosessen og praktisering av regelverket som ikke er belyst godt nok, og som vi tror det god grunn til at NFF ser på, før saken behandles endelig, melder Viking FKs styreleder Rune Bertelsen til VG onsdag.