Trygghet

Norsk Fotballtrenerforening skal:
• Sikre den enkelte treners rettsstilling i sitt arbeid
• Sikre treneryrket og trenerrollen faglige posisjon og integritet i klubb, organisasjon og samfunn