Hele styret i NFT fortsetter

Leder Dag Opjordsmoen var selv ikke på valg, men får etter onsdagens årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening med seg alle fra 2023-styret videre.

IKKE PÅ VALG: Leder i Norsk Fotballtrenerforening Dag Opjordsmoen var ikke på valg, og får med seg det samme styret som i 2023 etter årsmøtet 17. april. Foto: Ivar Thoresen

Årsmøtet i NFT ble avviklet onsdag 17. april. Som de fire siste årene, ble også dette årsmøtet avholdt digitalt. Rundt 20 av foreningens medlemmer deltok på møtet.

  Kveldens dirigent – daglig leder Geir Åge Olsen – ledet møtet gjennom årsrapporten, regnskapet og øvrige ordinære årsmøtesaker med stø hånd, og kunne legge fram et regnskap for 2023 med et overskudd på kr 42 599,-.
  Det forelå ingen innkomne saker til behandling. 
  Hele årsrapporten kan du lese her. Den kommer også på trykk i Fotballtreneren nr. 2/2024, som kommer ut i juni.

Etter valgene på årsmøtet ser NFT-styret for 2024 slik ut:

  • Leder: Dag Opjordsmoen (Ikke på valg)
  • Nestleder: Stian Theting (Ikke på valg)                     
  • Tiltaksleder: Vilde Rislaa Mollestad (Gjenvalg – 2 år)                      
  • Styremedlem: Bjørn Frode Strand (Ikke på valg)      
  • Styremedlem: Lars Bohinen (Gjenvalg – 2 år)
  • 1. varamedlem: Arild Stavrum (Gjenvalg – 2 år)
  • 2. varamedlem: Siri Merete Nordeide Grønli (Ikke på valg)