Sammen om satsing på løkkefotball

Fire av NFFs fotballkretser går sammen om en felles satsing på løkkefotball. Målet er å bremse frafallet i fotballen, spesielt i aldersgruppa 13-19 år.

SATSER PÅ LØKKEFOTBALL: Fire fotballkretser går sammen om en satsing på løkkefotball for å bremse frafallet fra fotballen i ungdomsåra. Foto: Ivar Thoresen

Fotballkretsene i Indre Østland, Akershus, Oslo og Østfold står sammen bak prosjektet #Løkkefotball, som rulles ut for fullt fra sesongen 2024.
  – Kretsene i region øst ser et stort behov for å finne nye turneringsarenaer for å bremse frafallet, spesielt i aldergruppen 13-19 år, sier daglig leder i NFF Indre Østland, Janicke Gonstad til kretsenes hjemmesider på fotball.no.
  De daglige lederne i de tre andre kretsene, Anne Ringdalen i NFF Akershus, Tore-Jarl Bråteng i NFF Oslo og Øyvind Strøm i NFF Østfold påpeker at alle kretsene har det samme behovet, og har jobbet sammen med dette pilotprosjektet fra første stund.

Lavterskel

– Seriesystemet er grunnstammen i fotballaktiviteten vår, og det skal det fortsatt være. #Løkkefotball skal være et lavterskeltilbud for å fremme mer aktivitet i de fire kretsene, sier de daglige lederne.

De fire kretsene til sammen organiserer i dag rundt en tredjedel av den totale fotballaktiviteten i Norge, og det innenfor et relativt begrenset geografisk område. Det gjør det naturlig å samarbeide om å sette søkelys på frafallsproblematikken. 
  Årsakbildet for frafallet er sammensatt, men de fire kretsene peker spesielt på at det tradisjonelle aktivitetstilbudet fotballorganisasjonen i dag tilbyr, ikke fenger denne målgruppen i samme omfang som tidligere. Den økonomiske terskelen for deltakelse er trolig også en tung faktor. Det vil dermed være avgjørende for kretsenes felles ambisjon om å beholde flere, øke rekrutteringen, og i sum øke aktiviteten, at nettopp region Øst lykkes med å utvikle nye turneringskonsepter for aldersgruppen 13–19 år.

Når det passer, hvor det passer

#Løkkefotball skal være en tilleggsarena, og et lavterskeltilbud hvor mest mulig aktivitet og aktivitetsglede er kjernen – helt i tråd med NFFs visjon om Fotball for alle!
 Her spiller ikke klubbtilhørighet noen rolle. Du kan spille med hvem du vil, når det passer deg, og hvor det passer deg.
  – Dette er et utrolig spennende prosjekt, hvor vi har en unik mulighet til å få snudd en negativ trend i fotballen. Med inspirasjon fra dyktige klubber som har testet ut varianter av løkkefotball, og sett effekten av å ta fotballen tilbake til røttene med så lav terskel som mulig, har vi stor tro på at dette er noe fotballen trenger, sier Johan William Grundt i NFF Indre Østland. Han er leder for dette pilotprosjektet. Med seg i prosjektledergruppen har han Benedikte Aasgaard i NFF Østfold og Kaja Gjerde i NFF Akershus.

Treninger og turneringer

Prosjektet #Løkkefotball er delt i to – løkketreninger og løkketurneringer. Løkketreninger vil være regelmessige tilbud fra klubbene, hvor man kan møtes og spille fotball. Løkketurneringer vil være lavterskelturneringer som arrangeres av lokale klubber, hvor du kan melde på vennegjengen din og spille turnering.
  – #Løkkefotball skal være en tilgjengelig arena å oppsøke for alle som har lyst til å spille fotball, og være enkelt å arrangere. I januar og februar vil vi prøve prosjektet i noen få klubber, slik at vi kan høste nyttige erfaringer før vi lanserer konseptet på regional basis i april 2024, sier Grundt.