Hva, hvordan og hvorfor implisitt læring?

– Læring skjer gjennom aktivitet hele tiden, bevisst og ubevisst, gjennom det vi reflekterer over, det vi får av innputt og det i all hovedsak gjennom det vi gjør, konkluderer KA Trenerutvikler Martin Sørensen i NFF Trøndelag i en artikkel om implisitt læring.

IMPLISITT LÆRING: Martin Sørensen skriver om implisitt læring. Foto: Ivar Thoresen
MARTIN SØRENSEN. Foto: NFF

I artikkelen på tiim trekker Sørensen frem fem dokumenterte metoder som kan påvirke implisitt læring:

  1. Metaforer
  2. «Feilfri» læring
  3. Nøkkelord
  4. Dual tasking
  5. «Tilfeldig» øving