Reviderte retningslinjer i barne- og ungdomsfotballen

Norges Fotballforbund har revidert sine retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen, og med det gjennomgått og forbedret sine dedikerte landingssider for barne- og ungdomsfotball på fotball.no.

KLINER TIL: Foran 2024-sesongen har NFF revidert retningslinjene for barne- og ungdomsfotballen. Foto: Ivar Thoresen

På de oppdaterte landingssidene finner trenere og ledere for aldersbestemte lag i barne- og ungdomsfotballen all nødvendig informasjon for å lede sitt lag både under trening og kamp. Her presenteres regler, retningslinjer, råd og tips til kampen samt øvelser tilpasset alder og modning.
  –  Etter et par års aktiv bruk av landingssidene var det naturlig for oss å evaluere og identifisere områder for forbedring. Vi har arbeidet med å klargjøre og forklare prinsippene og begrepene som utgjør grunnlaget for mestring og utvikling. Vi gir konkrete svar på hvordan tilrettelegge og differensiere treningen for hvert enkelt årskull, og gir veiledning om hvor mye og hvordan barna bør trene. Vi sier også noe om begrepene seleksjon, topping, hospitering og ekstratilbud, og avklarer når og hvordan disse elementene skal implementeres i barnefotballen, forklarer fagansvarlig barn og ungdom i NFF, Bo Folke Gustavson til fotball.no.

Førende for aktivitet

NFF ønsker at retningslinjene for barne- og ungdomsfotball skal være førende, og oppfordrer klubbene til å benytte de nye oppdaterte sidene i arbeidet med sine egne sportsplaner.
  – Barne- og ungdomssidene på fotball.no er kanskje det viktigste arbeidsverktøyet NFF og kretsene har i møte med sportslig ledelse i klubbene våre, og at disse nå er justert etter innspill og erfaringer fra de som er nærmest aktiviteten, er helt avgjørende for at de skal bli brukt og utgjøre en positiv forskjell i spillerutviklingen, sier fagansvarlig Atle Roar Håland i spiller- og trenerseksjonen NFF.
  Han har ledet arbeidet med revideringen av retningslinjene i tett samarbeid med kretsenes nye utviklingsstillinger Sport i Klubb.

Mestring og utvikling

Betydningen av et positivt miljø for mestring og utvikling er sterkt vektlagt.
  – Vi vet at barn som får delta i et miljø hvor fokus ligger på mestring og utvikling, heller enn kortsiktige resultater, trives bedre og er mer motiverte til å fortsette å spille. Dette utgjør de sentrale premissene for spillerutvikling, uavhengig av alder, ferdighetsnivå eller ambisjoner, sier Håkon Grøttland, seksjonsleder spiller- og trenerutvikling i NFF. 

NFF mener at i samspill med tiim.no – NFFs nye trenerportal – vil de nye barne- og ungdomssidene og trener- og lederkursene, bør alt ligge til rette for best mulig aktivitet på feltet framover.

Les mer: