Her er lisenskravene til fotballtrenere

Hvilken trenerkompetanse kreves for å inneha ulike trenerroller i norsk fotball? NFF stiller gjennom klubblisensen klare krav til utdanning og kompetanse. For eksempel kan du ikke være hovedtrener i Eliteserien uten UEFA PRO-lisens. Fra 2025 gjelder det samme for Toppserien. Her får du en oversikt over hvilken kompetanse som kreves for ulike roller på de nivåene som omfattes av den norske klubblisensen i 2024.

Alle klubber som deltar i Eliteserien, Toppserien, OBOS-ligaen og PostNord-ligaen må ha godkjent norsk klubblisens. For å få klubblisens må en lang rekke kriterier oppfylles av klubbene. For Eliteserien, OBOS-ligaen handler det om områdene sport, infrastruktur, personell og administrasjon, lov og reglement, økonomi og bærekraft. 
  For 2. divisjon menn er kriteriene knyttet til sport, infrastruktur, personell og administrasjon, samt økonomi.

Krav til mange roller

I denne sammenhengen skal vi konsentrere oss om kriteriene knyttet til krav om trenerkompetanse i ulike roller i toppfotballen. For det er ikke bare hovedtrenerrollen det knyttes kompetansekrav til. Følgende roller har minimumskrav til trenerutdanning i klubblisensen i de tre øverste divisjonene for menn og øverste divisjon for kvinner:

 • Hovedtrener
 • Assistenttrener
 • Keepertrener
 • Utviklingssjef/utviklingsleder
 • Ungdomstrenere

– Det er viktig å være klar over at kravene i klubblisensen er laget med bakgrunn i krav fra UEFA (Det europeiske fotballforbundet). Dette er ikke en ordning kun i regi av NFF, understreker Trond Nordsteien, som er ansvarlig for UEFA PRO-lisens utdanningen i NFF. 

Skjerpede krav i Toppserien

Toppserien har fram til nå hatt lisenskrav som samsvarer med OBOS-ligaen for hovedtrener og assistenttrener – med henholdsvis UEFA A- og UEFA B-lisens, mens kravet til utviklingssjef har vært UEFA B- eller UEFA Spillerutvikler B-lisens.
  Fra 1. januar 2025 skjerpes kravene inn og blir tilsvarende Eliteserien for hovedtrener og assistenttrener. 

 • Hovedtrenere i Toppserien må fra 1. januar 2025 ha UEFA PRO-lisens
 • Assistenttrenere i Toppserien må fra 1. januar 2025 har UEFA A-lisens
 • Utviklingsledere i Toppserien må fra 1. januar 2025 ha UEFA A- eller UEFA Spillerutvikler A-lisens.

Hovedtrener – krav og roller 

I kriteriene til klubblisensen er hovedtrenerrollen beskrevet slik:

Hver klubb skal engasjere en hovedtrener med ansvar for førstelaget. Kun personer med riktig kompetanse kan benevnes som hovedtrener i klubber underlagt klubblisens. Trenere som blir midlertidig ansatt i påvente av hovedtrener med riktig kompetanse skal av klubben benevnes midlertidig trener.
  Klubben skal skriftlig definere vedkommende sine ansvarsområder, myndighet og arbeidsoppgaver.

Myndighet og arbeidsoppgaver for klubbens hovedtrener med riktig kompetanse skal inkludere, men er ikke begrenset til:

 • Være ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av trening
 • Valg av spillere
 • Taktikk og trening
 • Ledelse av spillere og teknisk personell i garderober og i teknisk område før, under og etter kamp.
 • Stille opp for media (pressekonferanser, intervjuer med videre)

Utdanningskrav:

 1. gyldig UEFA PRO-lisens utstedt av NFF, eller
 2. gyldig UEFA PRO-lisens utstedt av annet nasjonalt forbund anerkjent av UEFA, eller
 3. ha startet på utdanning som beskrevet i bokstav a ovenfor. Det understrekes at registrering eller opptak ikke anerkjennes som påstartet kurs

For hovedtrenere i OBOS-ligaen og Toppserien gjelder de samme kriteriene og rollebeskrivelsene, men kravet er UEFA A-lisens. 
  UEFA A-lisens i tråd med bokstav a), b) og c) over gjelder også for hovedtrenere i PostNord-ligaen, men her skal klubben sjøl skriftlig definere vedkommende sine ansvarsområder, myndighet og arbeidsoppgaver. 

Dispensasjoner og sanksjoner

Lisenskravene er absolutte og kan ikke fravikes. Men, som beskrevet ovenfor, kan en Eliteserieklubb ansette en hovedtrener uten UEFA PRO-lisens dersom treneren har startet sin UEFA PRO-lisens utdanning.

Det finnes eksempler på situasjoner der klubber har kvittet seg med sin hovedtrener i sesong, og erstattet rollen midlertidig med en trener uten påkrevd trenerkompetanse. 
  I slike situasjoner krever kriteriene i klubblisensen at slike endringer – enten det gjelder hovedtrener eller noen av de andre funksjonene med spesifikke kompetansekrav – må rapporteres innen sju arbeidsdager fra endringen trådte i kraft.

  Videre må klubben sørge for at funksjonen blir erstattet av en person med korrekt kompetanse innen 60 dager.

Når det kommer til mulige sanksjoner om kravene til trenerkompetanse ikke er på plass, kan det være verdt å nevne et relativt ferskt eksempel fra den franske Ligue 1-klubben Reims, der den unge engelskmannen Will Still (31) ble midlertidig ansatt som hovedtrener i oktober 2022.
  Still manglet den påkrevde UEFA PRO-lisensen, og klubben ble derfor bøtelagt med 25 000 Euro – nærmere 300 000 kroner – pr. kamp, inntil lisensen var i orden.

FIKK BOT: Stade de Reims-trener Will Still hadde ikke de UEFA-påkrevde trenerlisensene da han overtok som trener i den franske Ligue 1-klubben. For det fikk klubben nærmere 300 000 kroner i bot pr. kamp inntil lisensen var på plass. Foto: NTB