Teknikk – fotballtrenerens akilleshæl?

Få snakker om fotballens kjerneferdighet – teknikken, mener Anders Giske. Han har gjort noe med det, og laget teknikkunnskapsvideoen.

VIKTIG OMRÅDE: Anders Giske setter fokus på teknikk, fotballens kjerneferdighet i hans øyne.

– Det legges ned en formidabel innsats i norsk fotball – og ambisjonene er det ingenting i veien med. På enkelte områder er vi på høyde med de beste nasjonene. Likevel blir det altfor mye nesten når det gjelder. Ikke minst er prestasjonssvingningene både på landslag, klubber og spillere urovekkende, mener trener og tidligere Bundesliga-proff Anders Giske, og legger til:
  – Med jevne mellomrom kommer det frustrerende hjertesukk. Flere ønsker å «ta et oppgjør med norsk fotball». Fellesnevneren for disse er at det er på individuelt plan det svikter. Manglende kvalitet på «førsteforsvareren», «midtstopperen» og «grunnteknikk» er gjennomgangsmelodien. Naturligvis kan vi gjøre mye for å forbedre en spillers prestasjoner, men er det ikke teknikken som setter begrensningene? Og som ofte forårsaker usikkerhet og matchavgjørende feil?

Mangler kunnskap

Giske antyder at teknikk er fotballtreneres akilleshæl.
  – For hvem ønsker å snakke om noe man er usikker på? Denne usikkerheten er en trussel for utviklingen, fordi det åpner for at «hvem som helst» kan komme på banen med «hva som helst» uten å bli «arrestert». Her må vi være på vakt, fordi feillæring bremser utvikling og fører til stagnasjon.

  Giskes poeng er at det derfor er avgjørende å ha biomekanisk kunnskap nok til at du kan skille klinten (synsing) fra hveten (vitenskap). Her har vi et stort forbedringspotensial. Det største problemet ligger på det mest grunnleggende planet: Grunnstillingsteknikker. Det er her det begynner. I dagens teknikk-skolering dyrker vi (ubevisst) kun én grunnstillingsteknikk! Mens for å utvikle bedre fotballspillere – og bli en bedre fotballnasjon – har vi behov for å mestre to!

Biomekanisk veileder

Med det som bakteppe har Anders Giske laget en 18 minutter lang opplæingsvideo – en biomekanisk veileder for fotballteknikk, basert på den kunnskapen han har, og erfaringene han har som trener og spiller på høyt internasjonalt nivå.
  – Det er utrolig mye å hente på teknikk om du klarer å skille mellom synsing og vitenskap, sier Giske i videoen. 
  – Synsing resulterer som regel i feilaktige antakelser og en negativ utvikling, mens vitenskap leder oss i riktig retning.

NB! Mer om temaet kommer i nærmeste framtid i en egen episode av podkasten Fotballtreneren, der Arne Møller møter Anders Giske til en samtale om teknikktrening og -læring.