Trenere og foreldre undervurderer jenter

De vil like ofte på fotballtrening, men får ulike tilbud. En ny undersøkelse fra Norges Handelshøyskole viser at trenere og foreldre i ungdomsfotballen undervurderer jenters vilje og motivasjon til å spille fotball.

  • Pressemelding fra Sparebanken Vest
Siv Rosendahl Skard

– Det er et gap mellom hvilke forventninger trenere og foreldre har til jenter som spiller fotball og jenters egne forventninger og motivasjon. Resultatet er dessverre at gutter i mange tilfeller får et bedre tilbud enn jenter, sier professor ved Norges Handelshøyskole, Siv Rosendahl Skard. 

Hun har gjort en undersøkelse om ungdomsfotballen i Hordaland fotballkrets, og forteller at hun er overrasket over hvor ulikt trenere, foreldre og spillere ser på fotballhverdagen. Skard trekker frem motivasjon for å utvikle seg og ønske om å trene oftere som gode eksempler på at det er et sprik mellom foreldre, trenere og jenter.  

– 1 av 4 jenter sier hovedmotivasjonen for å spille fotball er egen utvikling, mens kun 1 av 10 foreldre tror det samme om jentene. De sier også at de vil trene like mye som guttene, mens foreldre og trenere tror jentene vil trene mindre. Med slike antakelser er det kanskje ikke så rart at mange jenter opplever at de ikke får samme muligheter som guttene, sier Skard.   

Skal løfte jentefotballen på Vestlandet

  • Se YouTube-video:

Undersøkelsen fra NHH, som er gjennomført i samarbeid med forskere på Høgskulen på Vestlandet, har blitt grunnlaget for kampanjen «Jenter vil mer», der Sportsklubben Brann, Sogndal Fotballklubb og Arna Bjørnar, har gått sammen med Sparebanken Vest om et felles løft for jentefotballen på Vestlandet.

Målet er å utjevne ulikheter i tilbudet til gutter og jenter. 

– Det har skjedd utrolig mye positivt innen jentefotballen de siste årene, men som undersøkelsen viser har vi fortsatt litt igjen før vi er helt i mål. Med «Jenter vil mer» ønsker vi å bidra med vår erfaring og kompetanse, ta jentene på alvor, og gi dem et tilbud de ønsker og fortjener, sier kommersiell leder i Sportsklubben Brann, Therese Andvik Rygg. 

Hun får støtte fra sine kollegaer i Sogndal Fotball og Arna-Bjørnar. 

– Jenter har ambisjoner, drømmer og treningsvilje på lik linje med gutter, men mange voksne er ikke nødvendigvis klar over det. Med «Jenter vil mer» ønsker vi å løfte frem jentenes opplevelser og bidra til at jentefotballen på Vestlandet fortsetter den positive utviklingen vi har sett over flere år, sier Erik Mjelde, daglig leder i Arna-Bjørnar.  

– Sogndal Fotball tror og mener at fotballen fortsatt har en vei å gå på å ta jentene, deres ambisjoner og drømmer på alvor. Vi ønsker å være med på å legge til rette for at jentene skal ha kompetente miljø rundt seg, at de blir sett og ikke minst at rammevilkårene er på plass for at de kan leve ut ambisjonene sine. På sikt tror vi at gutter og jenter skal få oppleve å ha de samme mulighetene til å leve ut drømmen om å leve av fotballen og at foreldre, lagledere og trenere trur på den samme drømmen, sier daglig leder i Sogndal Fotball, Lars-Olav Hausberg. 

Sparebanken Vest er hovedsponsor for de tre lagene som er med i prosjektet. På lik linje med klubbene, ønsker de å bidra til å endre de holdningene som ble avdekket i rapporten.

– Målet er ikke nødvendigvis å utvikle flere kvinnelige fotballproffer, men å sørge for like muligheter for kvinner og menn innen idretten. Vi vet hvor viktig det er å skape gode arenaer for idrettsglede og mestring for de unge, sier Jan Erik Kjerpeseth, fotballpappa og konsernsjef i Sparebanken Vest. 

Mange negative kommentarer om damefotball

I undersøkelsen er både foreldre, trenere og spillere i klubber på Vestlandet intervjuet. Skard mener nettopp det at man har snakket med alle gruppene gir en unik innsikt og mulighet til å sammenligne forventninger, motivasjon og holdninger på tvers.  

Spørsmålet om hvorvidt man har hørt negative kommentarer om jentefotball er et godt eksempel på at det er ulikt hvordan man opplever virkeligheten. 

Her svarer nemlig over 30 prosent av jentene at de ofte hører negative kommentarer om damefotball, mens kun 10 prosent av foreldrene og trenerne svarte det samme.

– Det er antagelig forskjell på hva som blir sagt når jentene er til stede og når foreldre og trenere er tilstede. Derfor er det viktig at vi lytter til jentene og tar deres tilbakemeldinger på alvor når vi skal utvikle jentefotballen, sier Skard. 

Om Jenter vil mer

Med «Lagløftet – Jenter vil mer» er ambisjonen å løfte jentefotballen og sikre like muligheter. Initiativet er et samarbeid mellom SK Brann, Arna-Bjørnar Fotball, Sogndal Fotball og Sparebanken Vest.

– Vi ønsker å gi flere klubber muligheten til å løfte tilbudet og satsingen på jentefotballen, gjennom å gi støtte til treningsleir, trenerkompetanse og fotballag. Derfor støtter vi dette prosjektet med allmennyttige midler, sier Jan-Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

I tillegg er det mulig å søke om å bli en av fem klubber som blir tatt inn i en fadderordning.

Dette kan du søke om støtte til: 

  • Treningsleir
  • Trenerkompetanse
  • Fotballdag

Les mer om kampanjen og NHH-rapporten på www.jentervilmer.no