Gradvis tilnærming til headinger

Norges Fotballforbund følger anbefalingene fra UEFA og FIFA og tilrår en gradvis tilnærming til headinger gjennom barne- og ungdomsfotballen.

IKKE FORBUDT: NFF vil ikke forby headinger i barne- og ungdomsfotballen, men har retningslinjer og anbefalinger om en gradvis tilnærming til hodespill. Foto: Ivar Thoresen

Så sent som i 2021 ble det vurdert et forbud mot headinger i barnefotballen i England, med bakgrunn i flere saker med eksempler på spillere som etter endt fotballkarriere hadde fått problemer som kunne relateres til gjentatte «støt» mot hodet, blant annet i forbindelse med headinger.
  Men også engelskmennene landet på en anbefaling om å begrense hodespillet for de yngste i stedet for forbud, så lenge forskning hittil ikke har dokumentert noen sammenheng mellom headinger i ung alder og senere plager. Tvert i mot viser forskningen at det forekommer lite hodespill i barne- og ungdomsfotballen.

Kontrollerte former

Derfor har også NFF valgt å følge UEFAs og FIFAS anbefalinger og retningslinjer.
  – Det betyr i praksis en gradvis tilnærming til heading gjennom å begrense heading på trening og i kamp gjennom våre spilleregler, spillformer og skoleringsplaner. Samtidig ønsker NFF at spillerne trener hodespill i kontrollerte former, for å opparbeide både riktig teknikk og god nakkemuskelstyrke, sier medisinsk leder Idrettens Helsesenter/NFF, Thor Einar Andersen til fotball.no.

Retningslinjer og øvelser

NFF har derfor utarbeidet noen retningslinjer for dette. Samtidig foreslås noen øvelser med læringsmomenter som kan passe for innarbeidelse av riktig teknikk. 
  – Det viktigste er å skape oppmerksomhet om at hodeskader, som blant annet hjernerystelser, må tas på alvor og håndteres etter gjeldende internasjonale retningslinjer. Det betyr at er du i tvil, skal spilleren umiddelbart tas ut av spill på trening og i kamper ved symptomer (hodepine, svimmelhet, kvalme med mer) på hodeskade, sier Andersen.

Anbefalingene

Her er hovedpunktene i NFFs retningslinjer:

  • Ballstørrelse og vekt.

Barn i aldersklassene fra 6-9 år bruker lettballer str.4 (290-320g). Fra 10-14 år brukes ball str.4 (350-390g), som også er lettere og mindre enn fotballene som brukes i ungdoms og voksenfotball (fra 15 år, str.5, 410-450g). Ballstørrelse og vekt er regulert i våre spilleregler.

  • Heading i trening og kamp.

Vi ønsker ikke noe forbud mot heading hverken på trening eller kamp, men en kan for de yngste begrense bruk av spilløvelser hvor heading hyppig vil forekomme. Noe bruk av isolerte og kontrollerte headeøvelser for innlæring av teknikk og trening av bedre nakkemuskelstyrke, anbefales før heading brukes i spill. Her vil også lettballene være til god hjelp.

  • Hodeskade under trening og kamp. 

Ved enhver situasjon hvor spillere har symptomer på hodeskade (svimmelhet, hodepine, kvalme osv.) skal spilleren umiddelbart tas ut av trening eller kamp og vurderes av kvalifisert medisinsk personell. Det er medisinsk personell, etter gjeldende nasjonale og internasjonale retningslinjer for håndtering av hodeskader i idrett, som skal vurdere når spilleren kan gå tilbake til trening og fotball.

Trening bedre enn forbud

Forskning.no skriver at forskning viser at demens er vanligere hos tidligere profesjonelle fotballspillere, og at gjentatte smeller mot hodet gjennom fotballkarrieren i verste fall kan gi hjerneskader.
  I en studie fra 2019 så forskere på forekomsten av hjernesykdommer blant over 7 000 skotske eks-fotballspillere i toppserien. De hadde tre ganger så høy risiko for å dø av en demenssykdom som kontrollgruppen.
  I en fersk studie fra Karolinska institutet i Sverige har forskere undersøkt 6 000 menn som spilte fotball i den svenske toppserien Allsvenskan mellom 1924 og 2019. De hadde også høyere risiko for demens.

Thor Einar Andersen mener det er bedre å trene på headinger gjennom en gradvis tilnærming heller enn å innføre et forbud. 

  – Antall treningsøkter med heading skal være begrenset. Samtidig er det viktig at barna lærer seg hvordan de skal heade, fordi nikkinger er en del av fotballen og forekommer i kamper. 
  – Da blir det også viktig å heade med riktig teknikk, det vil si bruke pannen og stramme nakkemusklene, forklarer Andersen.