Søk på Fotballederkurs 4 nå

NFF arrangerer høstens Fotballederkurs 4 på Hoel Gård i Ringsaker i tidsrommet 2.-5. november.

DELTAKERE: FLK 4 gjennomføres på Hoel Gård i Ringsaker. Her er deltakerne fra et tidligere kurs. Foto: NFF

Søknadsfristen er 30. september, og kurset kan varmt anbefales, også for fotballtrenere.

FLK 4 arrangeres på Hoel gård i Ringsaker og gjennom korte plenumsforelesninger og illustrerende øvelser, individuelt og i grupper, gis deltakerne i Fotballederkurs 4 innsikt i og forståelse av:

  • Egen væremåte og egne handlinger i fotballhverdagen
  • Kommunikasjon og påvirkningsstiler
  • Personlige lederforutsetninger

Kurset passer for deg som har en sentral leder- eller trenerfunksjon i klubb, krets eller forbund. NFF oppfordrer ledere med ledererfaring eller ledere i «tyngre» lederroller som daglig leder, sportslig leder, styreleder/klubbleder, trenerveileder, kvalitetsklubbansvarlig etc., eller ansatte og tillitsvalgte i NFF eller krets til å søke!