Om lederskap – hvor hente inspirasjon

Som ung elev ved Norges idrettshøgskole tilbake på 80-tallet var jeg og andre studenter naturlig nok nysgjerrige på ytterligere kunnskap om fotball og trenerollen. Dette var pre-internett og inspirasjon måtte hentes i møte med lærere, medstudenter og ikke minst et rikholdige bibliotek.

PYRAMID OF SUCCESS: John Woodens «Pyramid of Success» står seg godt selv I vår tid, og star for Teddy Moen som han største inspirasjonskilde som trener og menneske.
  • Dette er en republisering av en artikkel Teddy Moen skrev i 2020, og som ble publisert på den «gamle» fotballtreneren.no.

Og la meg gjøre det klart. Det var en rekke inspirerende lærerkrefter der dengang og ikke minst medstudenter som bidro til å fylle mitt sinn med inntrykk, erfaringer og gode råd på trenerveien!

Men bibiloteket var likevel selve oasen som bidro til opplysning, forståelse og kunnskap om verden. Å trå over terskelen til dette hellige rommet (som faktisk var i en gymsal…), var en åpenbaring. Selv over 30 år senere gir et besøk til biblioteket fortsatt gode minner. Innimellom når jeg besøker NIH, benytter jeg anledningen til å sette meg inn dit – bare for å kjenne på følelsen av å være tilbake til en svunnen tid.

Fortsatt fyller biblitoket en viktig funksjon i kunnskapsformidling og forskning, selv om de fleste har tilgang til aktuelle databaser. rapporter og artkler fra hele verden – bare er et tastrykk unna via internett. 

Da jeg oppdaget John Wooden

Det må ha vært i 1988. Vi hadde fått en oppgave om trenere og lederskap. Min oppgave var å presentere en fremgangsrik trener og synliggjøre hans/hennes filosofi. Forøvrig en utfordring jeg håper dagens idrettsstudenter fortsatt gis i sine studier…

Etter litt søk og hjelp fra bibliotekaren, fikk jeg et tips om at kanskje en basketballtrener fra USA burde være av interesse. Jeg var litt skeptisk, for jeg var først og fremst søkte jeg etter suksessrike fotballtrenere. Men jeg lot meg overbevise, og nappet ut boka «Practical Modern Basketball» (Second edition fra 1980) av John R. Wooden fra hyllene. 

Det ble det avgjørende øyeblikket. Boka kom til å påvirke hele mitt fremtidige lederskap som samfunnsborger, far og trener.

Etter å ha lest de to første kapitlene:

  • My Coaching Philosophy
  • General Coaching Concerns

var jeg overbevist om at John Wooden kom til å bli en av mine største inspirasjonskildener på min fremtidige trenervei. 30 år senere kan jeg bekrefte at kilden til visdom som basketball-coachen ga meg, kom til å forme meg som menneske og fotballtrener.

The Pyramid of Success

John Wooden døde nesten 100 år gammel i 2010, og etterlater seg en fantastisk arv om lederskap, pedagogikk og læring som fotballtrenere kan hente inspirasjon og kunnskap fra – over 40 år etter han ga seg som trener for UCLAs basketlag. Et av tidenes mest suksessrike idrettsprosjekter. Fortsatt lever Woodens filosofi videre. som for mange er knyttet til bildet av «The Pyramid of Success» og dets byggesteiner.

The Pyramid of Success er det «fysiske» uttrykket for John Woodens praktiske tilnærming til sitt lederskap. Benytt anledningen til å bli kjent med pyramiden og dets struktur / oppbygning, og jeg lover deg at du vil forstå rollen som leder, pedagog og trener på en enda mer effektiv måte.

Har du lyst til å lære mer om Woodens filosofi?

Innimellom blir jeg spurt om å anbefale andre trenere om hvor de skal søke for mer kunnskap og inspirasjon. Da står John Wooden øverst på min liste. I et skiftende samfunn med masse utfordringer blant barn og unge, og en tid hvor vi som fotballtrenere må være tydelige på hvilke verdier vårt lederskap er bygget på, trenger vi veiledning og gode råd. Ved å lytte til John Woodens erfaring og visdom, kan vi bli dyktigere.

For de som ønsker å bli bedre kjent med mannen, treneren og hans tankegods, klikk deg gjerne inn på på denne YouTube-presentasjonen av han.

For deg som ønsker praktiske råd, tips og klare retningslinjer om hvorledes du kan utøve ditt lederskap, er er et eksempel på hvordan jobbe med DISIPLIN i gruppen din. 

«Success is peace of mind which is a direct result of self-satisfaction in knowing you made the effort to become the best you are capable of becoming.»

John Wooden