Vil ha flere kvinnelige trenere på banen

– Vi har i flere år jobbet med å få flere kvinner til å engasjere seg som fotballtrenere, til å ta trenerutdanning og til å bli en del av fotballfamilien. Vi erkjenner at andelen kvinner er lav og vi har fortsatt en jobb å gjøre, sier Niklas Nyland, fagansvarlig for UEFA B i NFF. Han har sine tanker rundt hvordan få flere kvinnelige trenere, og hvordan klubbene kan bidra.

FLERE SLIKE: Ingvild Stensland (fra venstre), Melissa Wiik og Trine Rønning har satset på treneryrket. NFF vil ta grep for å få flere kvinnelige trenere på banen. Foto: NFF

NFF gjorde i januar i år en undersøkelse blant 127 kvinnelige trenere som er aktuelle for å ta UEFA B-utdanning og kvinnelige trenere med UEFA B-utdanning. Hensikten var å finne ut mer om hva trenerne trenger for å utvikle seg og sine ambisjoner, og hvordan få flere kvinnelige trenere på banen.
  – Et tydelig funn i undersøkelsen er ønsket om mer veiledning, oppfølging og mentorordninger, fra både klubb, krets og fra forbundet. For å utvikle seg og bli en dyktigere trener er dette viktige tiltak. Vi mener at et slikt tilbud, uavhengig av kjønn, bør eksistere i alle klubber, kretser og forbund, forteller Niklas Nyland til fotball.no.

Trenerveileder

En av tilbakemeldingene fra undersøkelsen var:
  «Jeg synes krets/trenerveiledere i klubb skulle vært enda mer til stede på feltet og gitt oss mer tilbakemeldinger på det vi gjør selv om jeg trener seniorlag.»

Et svar på dette kan være trenerveilederen.
  – En trenerveileder kan være en viktig støttespiller som ser deg, følger opp, inkluderer og skaper trygghet. Det er verdifullt for alle som trenger å bli trygg i trenerrollen. Å bli sett er et universelt behov. Det er vårt mest grunnleggende følelsesmessige behov som mennesker, sier Nyland.

Vil bli spurt

Et annet poeng er at kvinnene ofte ikke er det som tar mot til seg og melder seg først til et treneroppdrag, eller rekker opp hånda i en forsamling og melder seg klar for trenerjobben.
  – Vi vet gjennom undersøkelsen at mange kvinner kvier seg til å reise seg opp i et møterom fullt av mennesker å si «ja, jeg ønsker å bli trener for laget til barnet mitt». Derfor er det viktig at de i nøkkelroller, som for eksempel trenerveileder/operativ sportslig leder i klubb, også finner andre løsninger å rekruttere på. Mange i undersøkelsen sier at det beste er å bli spurt direkte. De oppfordrer ledere til å ta kontakt, spør og mas litt. Det å føle seg ønsket og sett er viktig, påpeker Nyland videre.

Kvinnekurs

Over 80 prosent av kvinnene ønsker seg utdanning og/eller ta mer utdanning. Dette er ikke unikt. Mange higer etter å ta trenerutdanning – videreutdanning, uavhengig av kjønn.

  Utfordringen kan være at det er noe skummelt å være den eneste kvinnen av 12 deltakere. Derfor kan klubbnære kurs være en nøkkel, der trenerveilederen holder et klubbnært kurs. Å gjennomføre det i et trygt og kjent miljø kan gjøre terskelen lavere til å delta. En annen nøkkel kan være å gjennomføre trenerkurs, trenerforum og nettverkssamlinger kun for kvinner, som et «i tillegg til»-tilbud. En større andel av kvinnene i undersøkelsen mener at dette kan være viktig for å få flere til å ta utdanning og flere til å ta videreutdanning.
  – Dette gjør vi allerede. For eksempel lyses det ut et eget UEFA B-kurs kun for kvinner med kvinnelige veiledere for å se om dette kan ha en positiv effekt, forteller Nyland.

Smørbrødlista

Han oppsummerer med en punktliste for hva «alle kan gjøre» for å styrke rekrutteringen av kvinnelige trenere:

  • Få på plass trenerveiledere, operative sportslige ledere i klubb.
  • Rekruttere kvinner når barna begynner å spille fotball. Forsøk ulike måter å rekruttere på.
  • Vi må spørre direkte når vi ser noen med potensiale. Jenter er dårlig til å stikke frem hodet. Vi må headhunte, og de må føle seg sett.
  • Tilby klubbnære grasrottrenerkurs.
  • Fotballkretsen og NFF sentralt bør fortsette å tilby egne grasrottrenerkurs og UEFA B-utdanning for kvinner, men kun som et «i tillegg til»-tilbud. Det er mange kvinner som ønsker å delta på ordinære kurs og utdanning med menn, men for de som føler det kan være utfordrende er det viktig å ha et alternativt tilbud.
  • Vi må fortsette med egne trenerutviklingstiltak for kvinner for å løfte de med et potensiale og ambisjoner