Thon Hotels sikrer gratis UEFA B-utdanning for 24 kvinner

NFF-samarbeidspartner Thon Hotels trår til for å styrke kvinners plass i fotballen, og dekker UEFA B-lisens utdanningen for 24 kvinnelige trenere i år.

VEILEDERE: Ingvild Stensland (fra venstre), Melissa Wiik og Trine Rønning har alle vært veiledere på UEFA B-lisens kurset for kvinner. Nå får 24 kvinnelige trenere gratis UEFA B-lisens utdanning gjennom NFFs samarbeidsavtale med Thon Hotels. Foto: NFF

Thon Hotels – som også er en langvarig, god og viktig samarbeidspartner for Norsk Fotballtrenerforening – ønsker framover å bidra spesielt til å forsterke innsatsen for jenter og kvinners rolle i fotballen.

Trenerutdanning

I det bildet er utdanning av flere kvinnelige trenere et viktig grep. I barne- og ungdomsfotballen og breddefotballen selvfølgelig, men også i toppfotballen er det viktig med flere kvinnelige trenere. 
  – Thon Hotels ønsker å bidra til fotballmuligheter og utfordringer for alle. Vi ønsker å øke andelen kvinnelige trenere i fotballen, og vil bidra til å senke terskelen for å ta UEFA B-trenerkurset. Flere kvinnelige trenere vil være et viktig grep for å få enda flere jenter til å spille fotball og for å holde på spillerne lenger, sier Stian Bergerud, leder for samarbeid – og innovasjon i Thon Hotels til fotball.no.

Først til mølla

– Det er en fantastisk avtale for vår del og vi er veldig glade for at Thon Hotels tar denne rollen for å få flere jenter inn i trenerutdanninga. I vår strategiplan har vi nettopp satsing på kvinnelige trenere som et av våre viktigste områder sier fagansvarlig for trenerutdanning, Geir Midtsian, til fotball no.

Midtsian forteller videre at først til mæølla-prinsippet vil gjelde når de 24 kvinnelige deltakerne som får gratis UEFA B-lisens utdanning skal velges ut.

  – Når man søker UEFA B må alle gjennomføre og bestå et forkurs. Vi vil derfor tilby de 24 første søkerne som også består forkurset plass på årets UEFA B-Kvinner. Vi har også som mål at alle veilederne på kurset skal være kvinner, sier Midtsian.