Ungdomsrevolusjonen i Lisleby

Lisleby i Fredrikstad var ikke et bra sted og måtte tåle mye negativ omtale i media. Lisleby FK hadde heller ikke det beste omdømmet. Utfordringene stod i kø. Så møttes veiene til Haider Raad Al-Saidi (18) og fotballederen Reidar Kvale Joki. Det ble starten på en ungdomsrevolusjon i Lisleby som har positive ringvirkninger langt utover fotballklubbens virksomhet.

GJØR EN FORSKJELL: Haider Raad Al-Saidi (18) har gjennom opprettelse og lederskap i ungdomsutvalget i Lisleby FK i Fredrikstad skapt enormt mye positivt både for klubben og bydelen. Leder Reidar Kvåle Joki i Lisleby er både, stolt, glad og imponert over det arbeidet som er gjort. Foto: Ivar Thoresen
  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 3/2022.

– Da jeg var 13-14 år var det masse bråk her. Lisleby var et dårlig sted, og hadde et dårlig omdømme. Det ble snakket om både IS-gata og Terrorgata. Nå er det bra, mye på grunn av det vi har gjort, sier Haider Raad Al-Saidi.
  – Da 2004-laget vårt ble oppløst visste vi ikke hva vi skulle gjøre. Jeg gikk på treningssenter, noen gikk andre og langt dårligere veier. Det var ikke fint å se. Jeg ville ta et tak og rydde opp, og takket være Lisleby FK klaret vi å engasjere oss og finne motivasjon for å gjøre en jobb.

Møttes på hemsen 

Samtidig startet Lisleby FK sin prosess med å bli kvalitetsklubb i NFF. 

  – I den forbindelse stilte vi oss to viktige spørsmål, sier Reidar Kvale Joki, leder i fotballklubben fra Fredrikstad.

  • Hvordan fylle alle de frivillige vervene i klubben?
  • Hvordan kan vi som klubb bidra positivt til ungdomsmiljøet spesielt og nærmiljøet generelt?

– For oss lå svaret i hvordan vi skulle klare å engasjere ungdommene. Vi greide å rekruttere dommere, men ikke systematisk. Derfor innkalte vi dommerne til et møte på hemsen her i klubbhuset i 2020, spurte dem til råds og om noen ville bidra.

Haider begynte som dommer i 2019, og var en av dem som deltok på møtet. Han ville videre og engasjere seg enda mer. Sammen med kompisen Aland Bazaz var han derfor raskt oppe med hånda for å melde seg villig til å bidra.

  – Vi fikk tilbud om å delta på et lederkurs, og kom motivert tilbake med ny kunnskap og engasjement. Det ble startskuddet for en handlingsplan for å få orden på ting i klubben, og opprettelsen av et ungdomsutvalg, forteller Haider.

Forpliktende kontrakt som dommer eller trener

Startskuddet var et møte i kinosalen, som kommunen lånte bort gratis. På programmet stod informasjon, mat og film. Det kom mange, og alle ville være med videre. På en kveld rekrutterte Haider og Aland mellom 25 og 30 ungdommer i alderen 13-19 år til roller som dommere eller assistenttrenere i Lisleby FK.

  – Det var lett å få ungdommene til å engasjere seg, sier Haider.

  – Det er ikke så lett å inkludere dommerne som en del av klubben, men vi startet med det, og så gjorde vi den samme øvelsen på trenersiden etterpå.

Alle som ble rekruttert til roller i klubben skrev under på en kontrakt som forpliktet dem til å følge klubbens regler, holde seg unna bråk og trøbbel, og jobbe for klubben som dommer eller assistenttrener på yngre lag. Til gjengjeld skulle de få betalt med 100 kroner pr. aktivitet de deltok på.

  – Vi fikk gode tilbakemeldinger og en positiv effekt umiddelbart. Trenerne på lagene som fikk nye og unge assistenttrenere satte pris på den hjelpen de fikk, og på dommersiden ble det et løft for hele klubben, forteller Kvale Joki. 

Klubb i klubben

Det nyopprettede ungdomsutvalget – en slags klubb i klubben – med eget styre og konkrete ansvarsområder, organiserte alt dette sjøl. 
  Tredjemann som engasjerte fra det oppløste 2004-laget, Abraham George Abraham, er dommeransvarlig – organiserer og fordeler og dommere til kamper ved hjelp av en egen app, noe som sparer trenere og lagledere for mye arbeid med dommere både på 5er, 7er og 9er nivå.

  – Vi er den eneste klubben i distriktet som ikke har slitt med å få dommere. Vi har 18 dommere nå, det er flest i området her og gjør at vi går i pluss økonomisk på det også, sier Reidar Kvale Joki. 

Nå er det snart 45 medlemmer i ungdomsutvalget, og det fordeler seg jevnt mellom dommere og trenere. Det er også jevnt fordelt etnisk norske og ungdommer med en annen bakgrunn. Det siste er spesielt viktig.

  – Det er mangfoldet som gjør ungdomsutvalget unikt. Alle som ønsker det, kan bli med. Språket, kulturen og bakgrunnen skaper det mangfoldet som gjør det så fint. Vi er ulike, men ingen er alene. Det tror vi er viktig. Derfor er balansen avgjørende. Vi har sett for oss scenarioer hvor vi vokser og at det kan bli en ujevn fordeling, og hvordan vi skal håndtere det i så fall. Det viktige for oss er at alle som er med må føle seg inkludert, sier Haider.

Ungdomsutvalget i Lisleby har sitt eget årsmøte. Leder og nestleder velges av fotballstyret, og lederen møter i fotballstyrets møter. Resten velger de sjøl.

  – Takket være dette får vi lært opp masse ungdommer i klubbdrift, sier Reidar Kvale Joki.

– Neste steg for oss nå er å få ungdommene til å ta flere verv i klubben – få dem til å bidra innenfor alt mulig av frivillig arbeid. Gjøre mer enn bare å være dommere eller trenere. Nå snakker vi for eksempel om å hjelpe til med kioskdriften, supplerer Haider.
  Da har han allerede fortalt at ungdomsutvalget også har overtatt det hele og fulle ansvaret for planlegging og gjennomføring av Lislebys fotballskole. Den arrangeres hver sommer med litt over 100 deltakere. Etter at ungdomsutvalget overtok ansvaret, blir det i tillegg også fotballskole i høstferien – gratis for alle deltakere.

I tillegg til den løpende aktiviteten, jobber ungdomsutvalget mye med utdanning av både dommere, trenere og ledere. 
  – Aland og jeg har vært med fra starten. Om to år er vi for gamle til å være i ungdomsutvalget. Da må andre overta. Derfor bruker vi disse to åra på å rekruttere nye som kan stå klare til å overta etter oss. Styret blir dermed en opplæringsarena. Neste leder kan være med i styret og lære noe av meg mens jeg er her, så blir det en myk overgang, sier Haider.

Årets unge leder

Lisleby-prosjektet har fått stor oppmerksomhet, langt utenfor byens grenser. Det er så til de grader lagt merke til at Haider under NFFs Forbundsting i mars ble kåret til Årets unge leder i Norges Fotballforbund.

  – Prisen er en boost og en anerkjennelse for meg, men også for Lisleby, Fredrikstad og NFF. Etter at jeg fikk prisen, har det bare tatt enda mer fart. Heldigvis har det vært full oppbacking fra klubben hele veien. Det har vært avgjørende, for det krever mye, og da må vi ha klubben i ryggen, sier Haider.

Skoleeleven, som blir russ til våren, medgir at han bruker mye av sin våkne tid på arbeidet for ungdomsutvalget i Lisleby FK.  

  – Jeg bruker mye tid på dette – ved siden av skolen. Men det er i høyeste grad verdt det. Jeg ønsker å bidra til at ungdommene blir tatt vare på, får lære mye og fylle tida si med noe meningsfylt. Jeg tenkte mye på det da jeg var yngre, hva jeg kunne gjøre for å bedre miljøet og ryktet til Lisleby. Men vi visste ikke hvor vi skulle starte – før Reidar og klubben åpnet døra og vi fant veien sammen, først gjennom lederkurset, sier Haider og takker sin klubbleder:
  – Reidar har i tillegg vært en viktig personlig veileder for meg.

SOLSKINNSHISTORIE: – Dette er en solskinnshistorie fra a til å. Takket være Haider får vi gjennom ungdomsutvalget det som andre ser som en utfordring til å bli en enorm ressurs for klubben, sier leder Reidar Kvale Joki i Lisleby FK. Foto: Ivar Thoresen

Solskinnshistorie

– Dette er en solskinnshistorie fra a til å. Takket være Haider får vi gjennom ungdomsutvalget det som andre ser som en utfordring til å bli en enorm ressurs for klubben, sier leder Reidar Kvale Joki.

  – Gjennom dette har en stor gruppe ungdommer plutselig har fått noe positivt å fylle hverdagen med. De tar ansvar for organisering og setter opp ting, og de ser hvordan det kan være om andre ikke oppfører seg. I tillegg til ledererfaring og utdanning – som trenere, dommere eller ledere – får disse ungdommen en kompetanse som er verdifull å ha med seg senere i livet.
  – Holdningsreglene og kontrakten mellom klubben og dommerne og trenerne har ungdomsutvalget sjøl fastsatt, påpeker han.

Som klubbleder merker han også en annen og viktig positiv effekt av å ha et ungdomsutvalg.
  – Det er lettere at ungdom rekrutterer ungdom til klubben, slik vi gjør det gjennom ungdomsutvalget. Vi voksne i ledelsen oppdager ofte et problem først når det er blitt et problem. Ungdomsutvalget ser det før det blir et problem og løser situasjonen i forkant. Det er en kjempefordel, sier Kvale Joki og får støtte av sin ungdomsleder:
  – Det er lettere for oss å nå dem. Vi kjenner dem og har direkte kontakt. Det gjør det også lettere å løse ting underveis, før det blir problemer av det. 

FIKK PRIS: Haider Raad Al-Saidi fra Lisleby FK er Årets unge leder Her gratuleres han av daværende fotballpresident Terje Svendsen under forbundstinget 2022. Foto: NFF