Flere møteplasser og mer debatt

Nå som pandemien som har preget oss det siste året er på retur, er det fantastisk å oppleve en tilnærmet normal fotballbransje. Vi er tilbake på tribunen, omgås aktørene i bransjen og har tilgang på masse faglig påfyll. Men en ting savner jeg: Flere uformelle møteplasser hvor fotballtrenere kan komme sammen for diskusjon, meningsbryting og refleksjon om fotball.

MØTEPLASSER: Teddy Moen savner flere uformelle møteplasser hvor fotballtrenere kan komme sammen for diskusjon, meningsbryting og refleksjon om fotball. Her er han i taktikkprat med veteranene Svein Haagenrud og Andreas Morisbak under Cupfinaleseminaret for to år siden. Foto: Ivar Thoresen
  • TEDDYS CORNER. Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 4/2021

Denne følelsen delte jeg med kollega og tidligere Rosenborg-trener Knut Tørum. Knut har etablert seg i Kristiansand hvor han til daglig arbeider i reisebyråbransjen. Men han bidrar fortsatt som aldersbestemt trener i lokalmiljøet. 

Verken han eller jeg innehar roller som trenere i krets eller toppklubb. Da skjer det nær sagt aldri at vi inviteres til faglige tiltak lokalt. Dette trigget oss til å ta et initiativ til å gjøre noe mer for fotballtrenere på Sørlandet. Vi rigget oss med en lokal pub i Kristiansand (Håndverkeren) og inviterte til tre kvelder med fotballdebatt, samt anledningen til å se internasjonal fotball på storskjerm etterpå i hyggelig omgivelser. 

Gode tilbakemeldinger – et behov

Vi la opp til tema som handlet om lokalfotballen og trenerrollen. Og trenerne responderte. Dette var en type tiltak som de likte og ga oss gode tilbakemeldinger på. Det var en fin påminnelse om at vi som tilretteleggere for trenerutvikling innimellom må tenke litt utradisjonelt for å skape interesse og engasjement for faget. Og fysisk samle fotballtrenere!

Disse tre kveldene har vært en inspirasjon og spore til å videreutvikle et bedre fotballtrenermiljø på Sørlandet. Ambisjonen inn mot 2022 er å lage et årshjul med en rekke lokale tiltak som fotballtrenere bør ha interesse av å delta på. Samtidig som vi sammen med toppklubbene, krets, Olympiatoppen Sør og UiA utvikler noen tiltak som vi mener landsdelen behøver for trenere. 

Inspirasjon fra Wien

Den moderne tilnærmingen til å diskutere fotballspillet på ble oppfunnet og etablert i de såkalte «kaffe-husene» i Wien på 1920-tallet.  Her kom borgerskapet og de intellektuelle sammen for å utveksle kunnskap om formasjoner, systemer og enkeltspillere. Ut av dette ble ny kunnskap skapt som kom til å få en avgjørende påvirkning for fotballens utvikling. En rekke av verdens fremste fotballtrener-innovatører tok steget ut fra disse møteplassene og kom til å få avgjørende betydning for hvordan fotballens uttrykk kom til å se ut de neste 30-40 årene – i Mellom-Europa (Østerrike og Ungarn) og ikke minst i Sør-Amerika (Uruguay og Argentina).

Kan vi i trenermiljøet gjenskape noe av denne kulturen rundt om i fotball-Norge?

Norges idrettshøgskole

Miljøer hvor man hadde en akademisk og «intellektualisert» tilnærming til fotballspillet, klarte aldri å få skikkelig fotfeste i den skandinaviske fotballkulturen. Et sted som kanskje hadde et snev av kaffehus-kultur var Norges idrettshøgskole fra 1970-tallet til inngangen på 2000-tallet. Hvor sentrale lærekrefter som Egil Drillo Olsen, Einar Sigmundstad, Øyvind Larsen og Rolf Teigen var drivere i et potent og vitebegjærlig studentmiljø. Min påstand er at norsk fotball er blitt fattigere uten slike møteplasser. 

Kunnskap og kompetanse

Vi trenger en mer åpen og fordomsfri debatt rundt mange sider av fotballspillet. For mye er sort-hvitt, oppleste «sannheter» og debatten handler mer om perifere forhold vekk fra spillets kjerne, enn om grunnleggende taktikk og metodikk. Hva er det som hindrer oss i å invitere fotballtrenere til møteplasser hvor man kan bli utfordret på å diskutere fotballspillets syntaks?

I en tid hvor all verdens kunnskap kun er sekunder unna på internett, opplever jeg for mye ukritisk tilnærming til faget hos mange fotballtrenere. Hvor kan kopierer andres øvelser og aktiviteter, hvor de synes det er effektivt og greit å få servert ferdige rammeopplegg for aktivitet. Hvor spillestil og metodikk tilpasset toppfotball tas ned på aldersbestemt fotball. 

God hjerner og fremragende fotballtrenere utvikles ikke i miljøer hvor man kopierer «fast-food» konseptet og enkelhet gjennom ferdige treningsopplegg.

Trenertutviklere må være innovative

Derfor trenger vi at de mange trenerutviklerne som de senere år er blitt ansatt i forbund, krets, toppklubber etc, til å ta flere initiativ til å åpne opp og lage møteplasser for fotballtrenere på tvers av virke, alder, kjønn, bakgrunn, utdanning og roller i fotballen. Lage uformelle tiltak som likevel har en ambisjon om at de skal skje kunnskapsformidling, refleksjon og utfordringer i synspunktene rundt fotballspillet. Sett opp taktikk-tavla på gulvet i garderoben eller på den lokale puben – og få trenere inn. Ufarliggjør spillet og del kunnskapen om dette. 

Som det meste i livet, så er det sjelden nye initiativ applauderes og heies frem av alle. Men er det engasjement, ekte kjærlighet og en genuin interesse for å dele kunnskap med andre fotballtrenere, så vil responsen komme. Kjør på!

«Coffee houses in Vienna are unlike anywhere else in the world. Their environment seeks to foster a conversational atmosphere. Bedecked in heavily wooded interiors, they sit somewhere between an old English pub and a country cabin in Scandinavia. They are reflective spaces that encourage people to engage. Walk into one and you can feel the studious presence of bookworms as they habitually clink their glasses with their silver spoons, or the tense charisma of business deals being hashed out right next to two elderly gentlemen fondly recalling moments of their lives spent in this breathtaking city.»

Fra artikkelen “HOW VIENNA’S COFFEE HOUSES GAVE RISE TO A NEW ERA OF INTELLECTUALISM IN FOOTBALL (10/10/2018) by EDD NORVAL. Fra nettstedet thefootballtimes.com