NTF-fokus på fotballmentalitet

Norsk Toppfotball (NTF) setter denne høsten fokus på fotballmentalitet. Molde FK, Kristiansund BK og Aalesund FK har samarbeidet om en regional samling.

MENTALITET I FOKUS: Norsk Toppfotball setter fotballmentalitet i fokus denne høsten. I Molde snakket Geir Jordet om temaet for deltakere fra Molde FK, Kristiansund BK og Aalesund FK. Foto: Norsk Toppfotball

– Fotballmentalitet er et område som man i akademiene både internasjonalt og nasjonalt har behov for å få mer innsikt og kunnskap om. Flere kartlegginger av fotballakademier viser at man ikke har en systematisk måte å jobbe med fotballmentalitet på. Som ett resultat av dette har NTF valgt å sette fokus på området fotballmentalitet gjennom høsten 2021, hvor totalt 24 kursdager med Fotballtreneren som Mental Trener kurset (FMT) skal gjennomføres. Kurset ledes av Geir Jordet og Daniel Nordheim Pedersen. Selve kurset består av totalt tre moduler som deltakerne skal gjennom før de skal opp til eksamen, skriver NTF på eliteserien.no.

Det legges opp til doble nasjonale samlinger rundt temaet, i tillegg til at klubber som ønsker det kan bestille regionale samlinger med Geir Jordet og Daniel Nordheim Pedersen.
  MFK, KBK og AaFK har allerede hatt en slik to dagers samling i Molde, og møtes igjen i september for gjennomføring av modul 2.
  – Vi ønsker å gi honnør til de tre klubbene for at de velger å prioritere tid og ressurser på dette området, skriver NTF.