Gammelsæter slår inn åpne dører…

– NTF Sport har aldri påstått av VI har gjort noe forskningsarbeid, vi har utarbeidet en metodikk for systematisk innsamling av erfaring og informasjon knyttet til internasjonal toppspillerutvikling, svarer faglig leder i NTF Sport, Espen Olafsen, på innlegget fra Hallgeir Gammelsæter.

IKKE FORSKNING: – NTF Sport har aldri påstått av VI har gjort noe forskningsarbeid, vi har utarbeidet en metodikk for systematisk innsamling av erfaring og informasjon knyttet til internasjonal toppspillerutvikling, svarer faglig leder i NTF Sport, Espen Olafsen om Akademiklassifiseringen.
  • Av Espen Olafsen, faglig leder NTF Sport
    Dette er et innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning
Espen Olafsen

Vi har latt oss inspirere av flere, blant annet Collins´ arbeid, i måten vi har designet vår metodiske tilnærming. Collins har spesielt inspirert oss i hvordan vi har formet kategoriene for hvor vi henter informasjon. Vi har sett på fotballnasjoner og klubber som har gått fra å være gode til å bli veldig gode, de som prestert på et høyt nivå over tid, og de som har vært på et høyt nivå, men ikke klart å gjenskape resultatene over tid. Vi har sett på nasjoner som er samfunnsmessig sammenlignbare, og de som ikke er like sammenlignbare. Her har vi brukt velkjente variabler fra levekårsundersøkelser som demografi, økonomi, utdanning, helse, politikk, kultur og klima, samt 7 fotballspesifikke variabler. I alt 30 ulike variabler. I dette arbeidet har vi gjort noen enkle statistiske analyser – hvor vi har hentet inn ekspertise hjelp fra et av våre fremste universiteter.    

Deretter er våre innsamlinger av data av en kvalitativ karakter. De er basert på utallige besøk, med observasjon, dybdesamtaler og intervjuer. Vi har filmet, brukt båndopptaker, notert, diskutert, og reflektert i debriefer underveis i besøkene og i etterkant. Alt for å skape en felles forståelse i teamet av det vi har erfart. 

Besøkene er basert på protokoller, men vi har ikke på noen tidspunkt prøvd å legitimere vårt arbeid som forskning.  Det er kun en systematisert innsamling av erfaring fra en rekke av de mest kompetente miljøer, trenere og fotballedere i internasjonal og nasjonal fotball. I alt har vi besøkt 25 nasjonale forbund, 123 internasjonale toppklubber og gjennomført 430 klubbesøk i norske toppklubber (tall fra 2019). I besøkene har vi hatt inngående samtaler med styreledere, administrerende direktører, sportssjefer, akademisjefer, akademitrenere, hovedtrenere og spesialister innen idrettsmedisin, idrettspsykologi mm.

Arbeidet vi har gjort er heller ikke utført av forskere. Det er utført av «prakademikere» i norsk fotball – fotballkompetente trenere med akademisk bakgrunn og interesse. Et unntak er en av våre medarbeidere over lang tid; Geir Jordet, professor i idrettspsykologi ved Norges idrettshøgskole, som er ansett som en av verdens fremste forskere på persepsjonsferdigheten knyttet til fotball og ferdighetsutvikling. 

Erfaringene fra referansebesøkene har vi på ulike vis brukt i vårt arbeid med toppklubbene.  Noe av det har vært med å forme vår modell for akademiklassifisering og vårt arbeid med spillerutvikling.

NTF Sport har riktignok, på siden av dette, i samarbeid med Norges idrettshøgskole igangsatt og levert to phd*er og en rekke masteroppgaver for å belyse hva som kjennetegner ekspertiseutvikling i fotball. Disse arbeidene er selvfølgelig underlagt den gjeldende metodiske stringentheten som faller inn under slike arbeider.

* 
1) Erik Hofseth: “Stress, emotions, and coping in elite football players: a study of negative emotions, defensive self-presentation strategies, and their relationships to skill and performance level” (Phd,2016)
2) Mathias Haugaasen: “Retracing the steps towards professional football” (Phd,2015)