Gode råd til idrettsforeldre

– Foreldre har stor påvirkning på barns idrettsdeltakelse, sier Siv Gjesdal, som forsker på barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøgskole.

GØY MED FOTBALL: Idrett og fotball må være en gode å drive med for ungene. Foto: Ivar Thoresen
  • Av Reidar Schjei

Hun forteller at foreldre ofte introduserer barn til spesifikke idretter. I den prosessen er det viktig å lytte til barnet.
  – Idrettsforeldre bør streve etter å finne aktiviteter som barn trives med, og det er ikke nødvendigvis den alle i klassen driver med sier, Siv Gjesdal. til Adressa.

Hun har følgende råd til idrettsforeldre:

  • La barn prøve flere aktiviteter, og ikke la egne interesser eller meninger bestemme hvilke aktiviteter barna skal drive med, heller hva de faktisk trives med.
  • Prioriter aktivitetene selv om barnet kanskje ikke viser tegn til å bli verdensmester. Hvis aktiviteten betyr mye for barnet, bør det bety mye for foreldrene også.
  • Snakk med barnet om idrettsdeltagelsen, og la dem snakke mer enn deg. Fokuser på opplevelsen, mestring og utvikling fremfor konkurranse og sammenligning.
  • I situasjoner hvor man må være litt streng, som for eksempel å fortelle barnet at man må gå på trening selv om det regner, må man ta seg tid til å forklare hvorfor det er viktig.
  • La trenerne være trenere, så kan du være forelder. Det vil si mindre fokus på instruksjon og mer fokus på støtte.

Forstå din rolle som forelder

Elin Horn er rådgiver for breddeidrett i Norges idrettsforbund. Hun støtter Gjesdals råd. Horn mener at foreldre bør gjøre det de kan for å unngå å sette unødvendig press på barna.
  – Ha fokus på at barna er et sted de har det gøy, er sammen med venner og opplever mestring og utvikling ut ifra sitt eget ståsted. Vi anbefaler foreldre å tenke seg godt om før de legger ut resultater og skrytebilder på sosiale medier. Dette kan utsette barn for unødvendig press, sier hun til Adressa.
  – Den viktigste motivasjonsfaktoren for barn er at de har det gøy og er sammen med venner. Barn påvirkes også av egen mestring og utvikling innenfor et trygt miljø som er fritt for press, supplerer hun.

Ferdig okGODT RÅD: Den viktigste motivasjonsfaktoren for barn er at de har det gøy og er sammen med venner: Elin Horn

Horn mener at foreldre bør snakke med barna om hvordan de har hatt det på trening, hva de opplevde som bra og ikke fokusere utelukkende på resultat. Barn må ikke få følelsen av at de ikke klarer å leve opp til forventningene, mener hun.
  – Det at foreldre er til stede, støtter og bidrar som frivillig rundt barnas aktivitet er veldig positivt. Men foreldre må kjenne sin rolle, forteller hun til adressa.
  Horn har en anbefaling til drettsforeldre om å engasjere seg, og følger opp med en rekke tiltak og anbefaling.