Tester umiddelbar soning ved gule kort for dommerprotester

NFF Sogn og Fjordane blir pilot når NFF denne sesongen tester ut 10 minutters umiddelbar soning når en spiller får gult kort for protester mot dommeravgjørelser. Piloten gjelder alle kamper fra 3. divisjon kvinner og 4. divisjon menn og nedover.

GULT ER UT: NFF Sogn og Fjordane tester i 2024-sesongen ut en pilot med ti minutters umiddelbar utvisning når en spiller får gult kort for dommerprotester. Foto: NTB

– Vi har en jobb å gjøre for å redusere unødvendig press på dommerrollen, og på den måten øke rekrutteringen og minimere frafallet blant dommere. I tillegg ønsker vi å skape så gode fotballopplevelser som mulig for dommerne våre, samtidig som vi også prøver å øke graden av Fair play til det beste for spillere, trenere, dommere og publikum. Vi mangler omtrent 1200 dommere, og vi håper dette tiltaket vil være med på å løse denne utfordringen, sier Trond Ivar Døvle, fagansvarlig dommerutvikling i NFF til fotball.no.

  Ordningen er allerede forsøkt i England, med gode erfaringer. Der målte de en nedgang på 38 prosent i antall advarsler for protester. Samtidig ønsket 72 prosent av spillere, 77 prosent av trenere, og 84 prosent av dommere som var med på prosjektet, å beholde ordningen.

NFF Sogn og Fjordane blir norsk testpilot for ordningen her hjemme. Det betyr at i 3. divisjon for kvinner og 4. divisjon for menn og ned til jenter og gutter 13, så vil 10 minutter umiddelbar soning benyttes. For kamper med 80 minutter eller mindre vil spillere dog sone i 5 minutter, ikke 10.
  – Både kretsstyret og administrasjonen i Sogn og Fjordane ønsker å gjøre mer for å gi bedre rammer for dommerrollen, og på den måten øke antallet dommere til det beste for lag og klubber. Det var også svært positivt at flere av klubbene var positive til piloten med gode refleksjoner rundt utfordringene vi står i med frafall og dommerhets. Det gir all grunn til å optimisme med tanke på at prosjektet vil gi den effekten vi ønsker, sier Døvle.