Innkalling til årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening

Norsk Fotballtrenerforening innkaller til digitalt årsmøte onsdag 17. april kl. 19.00 via Teams.

Årsmøtet i NFT avholdes digitalt onsdag 17. april 2023 kl. 19.00-21.00 via Teams

Sakliste:

 1. Godkjenning av fullmakter
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne årsmøtets protokoll
 4. Behandle styrets årsmelding
 5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag
 7. Fastsettelse av innmeldingsgebyr og årskontingent
 8. Gjennomgang av foreningens budsjett
 9. Valg
 10. Utdeling av priser

FORSLAG som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Forslagene legges fram skriftlig for årsmøtet med styrets kommentarer.

Forslag til årsmøtet kan tas ut på foreningens hjemmeside: fotballtreneren.no

PÅMELDING gjøres til daglig leder Geir Åge Olsen i NFT pr. e-post – geir.aage.olsen@fotballtreneren.no – senest mandag 15. april.

Årsmøtet er gratis og åpent for alle medlemmer av NFT. Alle påmeldte medlemmer får tilsendt møtelink på e-post.

Årsmøtedokumentene publiseres på fotballtreneren.no senest én uke før årsmøtet.

 • Last ned innkalling til årsmøtet her:

Med hilsen 

Styret i Norsk Fotballtrenerforening

Dag Opjordsmoen (s) leder

Stian Theting (s) nestleder

Vilde Rislaa (s) tiltaksleder

Bjørn Frode Strand (s) styremedlem

Lars Bohinen (s) styremedlem

Arild Stavrum (s) 1. varamedlem

Siri Merete Nordeide Grønli (s) 2. varamedlem