Søk UEFA Keepertrener B-lisens

Norges Fotballforbund har lyst ut nytt UEFA Keepertrener B-lisens kurs. Søknadsfristen er 1. februar.

SØK NÅ: Nå kan du søke på UEFA Keepertrener B-lisens utdanningen. Foto: Ivar Thoresen

NFF arrangerer også i 2024 UEFA Keepertrener B-lisenskurs. Kurset består av to fellessamlinger i tillegg til arbeid i egen klubb før, under og etter disse samlingene.
  Kurset går over et tidsforløp på seks måneder og starter med et Teamsmøte mot

slutten av februar og førkursoppgaver i mars-april, og deretter en tredagers samling,

på Hønefoss, 26.-28. april. Her er det både teori og praksis og fokuset er rettet mest mot den individuelle dimensjonen av ferdighetsbegrepet, men også noe relasjonelt. Du vil jobbe både med keepere isolert og med keepere og utespillere.
  Deretter skal deltakerne jobbe i egen klubb med flere tildelte oppgaver og veiledning

via digitale plattformer fram mot en firedagers samling på Hønefoss, 26.-29. august.
  Denne andre samlinga består også av praksis og treningsledelse samt forelesninger og

fagdiskusjoner ut fra sentrale og aktuelle temaer og problemstillinger. Samlingen vil

ha fokus på den relasjonelle dimensjonen av ferdighetsbegrepet. Ellers vil de andre

ferdighetsdimensjonene (den strukturelle og spill- og kampdimensjonen) stå sentralt,

samtidig som fokuset rettes mot de ulike støttefunksjonene.

Kurset er nivå 3 (nest høyeste) i NFFs keepertrenerkursstige.