God jul fra Norsk Fotballtrenerforening

Norsk Fotballtrenerforening ønsker alle medlemmer, samarbeidspartnere og andre fotballvenner en riktig god jul og et godt nytt fotballår i 2024.

2023 har vært et krevende år for NFT. På fotballens nasjonaldag – 16. mai – døde vår generalsekretær og Mr. Trenerforeningen personlig, Teddy Moen, etter flere års kamp mot kreften. 
  Et stort tap for Trenerforeningen. Teddy etterlater seg et tomrom det ikke er mulig å fylle. Samtidig var det hans inderlig sterke ønske at vi som er igjen skulle ta arven videre. Det ønsket har vi forsøkt å oppfylle etter beste evne. Vi skal ta NFT videre i Teddys ånd, på vår måte.

Det håper vi at vi har klart – senest med Cupfinaleseminaret andre helga i desember, med nesten 700 deltakere på plass på Meet Ullevaal for to-tre dagers etterutdanning. 

Gjennom 2023 har Trenerforeningens berettigelse også kommet sterkt til syne gjennom en markant økning i konfliktsaker for trenere i norsk fotball generelt, og toppfotballen spesielt.

  I løpet av året har NFT vært involvert i flere enn 80 konfliktsaker, nær en tredobling fra 2022. Det er en bekymringsfull utvikling, og noe vi i NFT ønsker å følge tett opp inni det neste året.

Med vår visjon «Vi støtter fotballtreneren», og verdiene:

  • Trygghet
  • Inspirasjon
  • Utvikling

Ser styret og administrasjonen i NFT fram til et nytt spennende fotballår i 2024.

I mellomtida ønsker vi dere alle en god og fredelig jul – og så møtes vi igjen på nyåret, klare og motiverte for videre utvikling, til det beste for hele norsk fotball.