Ny strategi for å få flere kvinner med på UEFA B-lisens

NFF lanserer en ny strategi for å øke antallet kvinner på UEFA B-lisens trenerutdanningen. Både generalpartner Norsk Tipping og Thon Hotels er viktige parter i satsingen.

FLERE JENTER: NFF satser på å få flere kvinnelige UEFA B-lisens trenere, og subsidierer kvinners deltakeravgift på fire av åtte kurs i 2024. Foto: NFF Trøndelag

– I løpet av 2024 vil vi gjennomføre flere UEFA B-utdanninger, der vi søker å oppnå en balanse med omtrent 50 % kvinnelige og 50 % mannlige deltakere. Gjennom erfaringsutvekslinger med UEFA, FIFA og andre nasjoner blir dette sterkt anbefalt, da de kan vise til positive resultater med en likestilt deltakelse. I tillegg til ordinære kurs åpne for alle, planlegger vi å samle flere kvinner på noen få utvalgte kurs. Dette for å adressere den nåværende ubalansen og oppnå en jevnere representasjon mellom kjønnene.